Προγράμματα Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2024

Συνημμένα έντυπα:

Σχετικές Ανακοινώσεις:

Συγκεντρωτικοί πίνακες με τα στοιχεία των μαθημάτων σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες

Οδηγίες και βοηθητικά αρχεία για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων

Ανακοίνωση με οδηγίες για τη συμμετοχή στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις

Ευφυή Συστήματα – Εξέταση 2/2/2024

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του μαθήματος Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα

Αναβολή Εξετάσεων της 8/2/24

Αναβολή Εξετάσεων 15/2/2024

Ανακοίνωση για εξέταση μαθήματος Συστήματα Ουρών Αναμονής

Ανακοίνωση εξέτασης μαθήματος Μάνατζμεντ (ΨΣ-905)

Ανακοίνωση αναβολή εξετάσεων 21/02/2024 και 22/02/2024

Aνακοίνωση αναβολής των εξετάσεων της Τρίτης 27/02/2024 και της Τετάρτης 28/02/2024

Ανακοίνωση αναβολής εξετάσεων την Πέμπτη 29/02/2024

Ανακοίνωση αναβολής εξετάσεων 5.3.24 από 18:00