Βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας

Το ερευνητικό άρθρο “A Novel Indexing Method for Spatial-Keyword Range Queries” με συμμετοχή του Αναπληρωτή Καθηγητή Χρήστου Δουλκερίδη του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων έλαβε το βραβείο καλύτερης εργασίας (“Ralf H. Güting Best Research Paper Award”) στο διεθνές ερευνητικό συνέδριο 17th International Symposium on Spatial and Temporal Databases (SSTD’21). Το συνέδριο SSTD αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια στο χώρο των χωρικών και χωρο-χρονικών βάσεων δεδομένων.

Παρουσίαση (βίντεο): https://www.youtube.com/watch?v=EkZDKP4KDXI

Άρθρο: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3469830.3470897