Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Ξενάκης

  • Ονοματεπώνυμο Χρήστος Ξενάκης
  • Τίτλος Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Γραφείο 301 (Κτίριο Ανδρούτσου)
  • Τηλέφωνο +30 210-4142776
  • eMail xenakis(-at-)unipi(-dot-)gr
  • Ιστοσελίδα http://cgi.di.uoa.gr/~xenakis/

Ο Δρ. Χρήστος Ξενάκης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Πληροφορική το 1993, και μεταπτυχιακά (M.Sc.) το 1996 στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2004 έλαβε το Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών). Το διάστημα 1998 – 2001 εργάστηκε ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών. Από το 1996 έως 2007 ήταν μέλος του Εργαστηρίου Δικτύων Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήμιο Αθηνών). Από το 2007 ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής. Παράλληλα, είναι μέλος του Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων». Συμμετείχε ενεργά σε περισσότερα από 30 Ευρωπαϊκά (ACTS, ESPRIT, IST, AAL, DGHOME, Marie Curie, Horizon2020) και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι ο συντονιστής του έργου ReCRED που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Η2020), ενώ είχε την επιστημονική/τεχνική διεύθυνση του προγράμματος UINFC2 που χρηματοδοτήθηκε από την DGHOME/ISEC. Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού κυβερνο-ασφάλειας (European Cyber Security Challenge 2017). Επίσης, είναι μέλος των συντακτικών ομάδων των επιστημονικών περιοδικών Computers & Security και Computer Communications που εκδίδονται από τον εκδοτικό οίκο Elsevier. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της ασφάλειας συστημάτων, δικτύων και εφαρμογών. Τέλος, έχει συνυπογράψει περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια συλλογικών τόμων και συνέδρια.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Εκτύπωση

Δημοσιεύσεις 2013 – 2018


I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ


III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

  • Georgios Karopoulos, Christoforos Ntantogian, Christos Xenakis, «Privacy-Preserving Aggregation in the Smart Grid,» Chapter in Security Solutions and Applied Cryptography in Smart Grid Communications (Mohamed Amine Ferrag, Ahmed Ahmim), IGI Global, August 2016.