Κρυπτογραφία

Διδάσκοντες Χρήστος Ξενάκης
Αγγελική Πάνου
Κατηγορία μαθήματος Ε/ΑΣΦ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-806
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των βασικών θεμάτων της θεωρίας κρυπτογραφίας, καθώς και των εφαρμογών της στον τομέα της επιστήμης υπολογιστών και των δικτύων. Η Κρυπτογραφία (προέρχεται από ελληνικό κρυπτός και το ρήμα γράφω) είναι η μελέτη της μυστικότητας μηνυμάτων. Στις μέρες μας η κρυπτογραφία είναι ένας κλάδος των μαθηματικών και της επιστήμης υπολογιστών που σχετίζεται με τη θεωρία πληροφορίας και την ασφάλεια υπολογιστών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να χειρίζεται τα βασικά στοιχεία από τη θεωρία αριθμών και τη modular αριθμητική
 • να διαχειρίζεται κρυπτογραφικούς αλγορίθμους και τις ιδιότητές τους
 • να κατανοεί βασικές κρυπτογραφικές συναρτήσεις, όπως ψευδοτυχαίες ακολουθίες, μονόδρομες hash συναρτήσεις, δίκτυα αντικατάστασης – μετάθεσης και δίκτυα Feistel.
 • να έχει εξοικειωθεί τα κύρια χαρακτηριστικά για τη συμμετρική και την ασύμμετρη κρυπτογραφία
 • να χειρίζεται συστήματα διαχείρισης κλειδιών και ψηφιακές υπογραφές

Περιεχόμενα

 • Βασικοί ορισμοί, έννοιες και ορολογία της ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων.
 • Βασικά στοιχεία από τη θεωρία αριθμών και τη modular αριθμητική.
 • Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι και ιδιότητές τους.
 • Βασικές κρυπτογραφικές συναρτήσεις, όπως ψευδοτυχαίες ακολουθίες, μονόδρομες hash συναρτήσεις, δίκτυα αντικατάστασης – μετάθεσης και δίκτυα Feistel.
 • Συμμετρική κρυπτογραφία η οποία περιλαμβάνει κρυπτολγόριθμους τμήματος και ροής.
 • Ασύμμετρη κρυπτογραφία η οποία περιλαμβάνει το κρυπτοσύστημα RSA και το κρυπτοσύστημα ελλειπτικών καμπυλών.
 • Συστήματα διαχείρισης κλειδιών και ψηφιακές υπογραφές.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Γκρίτζαλης Στέφανος (2011), Σύγχρονη κρυπτογραφία, Εκδόσεις Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ.
 • Κάτος Β.Α. & Στεφανίδης Γ.Χ. (2003): Τεχνικές Κρυπτογραφίας & Κρυπτανάλυσης, Εκδόσεις Ζυγός.
 • Νάστου Π. & Σπυράκης Π. & Σταματίου Γ. (2003): Σύγχρονη Κρυπτογραφία, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 • Menezes A., Oorschot P., & Vanstone S. (1996): Handbook on applied cryptography, CRC Press.Νάστου Π., Σπυράκης Π., & Σταματίου (2003): Σύγχρονη κρυπτογραφία, Ελληνικά Γράμματα.

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.