Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

 • Ονοματεπώνυμο Φλώρα Μαλαματένιου
 • Τίτλος Καθηγήτρια
 • Γραφείο 201 (Κτίριο Ανδρούτσου)
 • Τηλέφωνο +30 210-4142769
 • eMail flora(-at-)unipi(-dot-)gr

Η Φλώρα Α. Μαλαματένιου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει διατελέσει σύμβουλος και ερευνήτρια σε ερευνητικά κέντρα και έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και βιβλία σε θέματα ψηφιακών υπηρεσιών υγείας. Είναι μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών ενώσεων, είναι τακτικός κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ψηφιακές υπηρεσίες υγείας στο παγκόσμιο ιστό, διεισδυτικά συστήματα υγείας, (προσωπικός) ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, ασφάλεια πληροφοριών υγείας και συστήματα ροής εργασιών.

Εκτύπωση

Δημοσιεύσεις 2010 – 2015


I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F, Vassilacopoulos G, “Specifying process requirements for holistic care”, Informatics for Health and Social Care (accepted, 2012).
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘E-EPR: A workflow-based electronic emergency patient record to support holistic care management’, Personal and Ubiquitous Computing, pp.1-10, November 25, 2012.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘Emergency Healthcare Process Automation Using Mobile Computing and Cloud Services’, Journal of Medical Systems, Online First™, 29 December 2011.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “An Approach to Participative Personal Health Record System Development”, International Journal of Healthcare Delivery Reform Initiatives, Vol. 2, No. 4, pp.1-16, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “A System for the Provision of Medical Diagnostic and Treatment Advice in a Home Care Environment”, Personal and Ubiquitous Computing Journal, Vol. 14, No. 6, pp. 551-561, 2010.
 • Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘A SOA approach to the implementation of an electronic medical record’, International Journal of Applied Systemic Studies, Vol.3, No. 3, 2010.


II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Koufi V, Malamateniou F, Vassilacopoulos G, Prentza A, “An Android-Enabled Mobile Framework for ubiquitous access to cloud emergency medical services”. In Proceedings of the IEEE 2nd Symposium on Network Cloud Computing and Applications (IEEE NCCA 2012), London, UK, December 3-5, 2012.
 • Doukas C, Maglogiannis I, Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G, “Enabling Data Protection through PKI encryption in IoT m-Health Devices”. In Proceedings of the IEEE 12th International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE 2012), Larnaka, Cyprus, November 11-13, 2012.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “An Android-Enabled Mobile Framework for Ensuring Quality of Life through Patient-Centric Care”, In Proceedings of the 24th European Medical Informatics Conference (MIE2012), Pisa, Italy, August 26-29, 2012, pp. 1040-1044.
 • Papakonstantinou D, Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Towards a mLearning training solution to the adoption of a CPOE system”, In Proceedings of the 24th European Medical Informatics Conference (MIE2012), Pisa, Italy, August 26-29, 2012, pp. 973-977.
 • Poulymenopoulou M, Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Using a patient-centered approach for health and social care integration”, In Proceedings of the 24th European Medical Informatics Conference (MIE2012), Pisa, Italy, August 26-29, 2012, pp. 467-471.
 • Malamateniou F, Poulymenopoulou M and Vassilacopoulos G: “Specifying workflow requirements for holistic care”, Med-e-Tel 2012, Luxemburg, 18-20 April, 2012.
 • Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Towards an embedded semantic wiki for user training in an ePrescribing service”, MEI 2012, Thessaloniki, Greece, 6-7 April, 2012.
 • Poulymenopoulou M, Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Enhancing patient information sharing through social networks”, Proceedings of the International Conference on Health Informatics, HEALTHINF 2012, Vilamoura, Algavre, Portugal, 1-4 February, 2012.
 • D. Papakonstantinou, F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos: “Embedding on-line training in an e-prescribing service”, KMIS 2011, Paris, France, 26-29 October, 2011.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “An Access Control Framework for Pervasive Mobile Healthcare Systems Utilizing Cloud Services”, Proceedings of the International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare, MobiHealth 2011, Kos , Greece, October 05-07, 2011.
 • M. Poulymenopoulou, F. Malamateniou D. Papakonstantinou, G. Vassilacopoulos, ‘Cloud-based information support for Emergency Healthcare’, MIE 2011, Oslo, Norway, 28-31 August, 2011.
 • D. Papakonstantinou, M. Poulymenopoulou, F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos: ‘A cloud-based semantic wiki for user training in healthcare process management’, MIE 2011, Oslo, Norway, 28-31 August, 2011.
 • D. Papakonstantinou, F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos: ‘User training in primary care processes through a semantic wiki’, e-Health 2011, Rome, Italy, 20-22 July, 2011.
 • D. Papakonstantinou, M. Poulymenopoulou, F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos: ‘A semantic wiki for user training in ePrescribing processes’, PETRA 2011, Crete, Greece, May 25-27, 2011.
 • M. Poulymenopoulou, F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos: ‘E-EPR: A cloud-based architecture of an electronic emergency patient record’, PETRA 2011, Crete, Greece, May 25-27, 2011.
 • F. Malamateniou, M. Poulymenopoulou, G. Vassilacopoulos: ‘A service oriented approach for implementing inter-organizational healthcare processes on the cloud’, Med-e-Tel 2011, Luxembourg, April 6-8, 2011.
 • Koufi V, Malamateniou F, Vassilacopoulos G: ‘Context-Aware Security in Cloud Emergency Medical Services’, International Conference on Health Informatics- HEALTHINF 2011, Rome Italy, 26-29 January 2011.
 • Koufi V, Malamateniou F, Mytilinaiou E, Vassilacopoulos G: ‘An event-based, role-based authorization model for workflow healthcare systems’, The 3rd International ICST Conference on Electronic Healthcare for the 21st century- eHealth 2010, Casablanca, Morocco 13-15 December 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F, Vassilacopoulos G:’ Ubiquitous Access to Cloud Emergency Medical Services’, The 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine-ITAB 2010, Corfu, Greece 2-5 November 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F, Vassilacopoulos G: ‘Authorization in Cloud e-Radiology Services’, International Conference on Knowledge Management and Information Sharing, KMIS 2010, Valencia, Spain 25-28 October 2010.
 • Doukas C, Maglogiannis I, Tsanakas P, Malamateniou F, Vassilacopoulos G: ‘mPharmacy: A System Enabling Prescription and Personal Assistive Medication Management on Mobile Devices’, International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare – MobiHealth 2010, Ayia Napa, Cyprus, 18-20 October 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F, Vassilacopoulos G: ‘A portal for ubiquitous access to Personal Health Records on the Cloud’, International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare – MobiHealth 2010, Ayia Napa, Cyprus, 18-20 October 2010.
 • Macris A, Malamateniou F, and Vassilacopoulos G. ‘Enhancing Users’ Participation in Business Process Modeling through Ontology-Based Training’, Communications in Computer and Information Science (CCIS), M.D. Lytras et al. (Eds.): WSKS 2010, Part II, CCIS 112, pp. 278–288, 2010.  Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F, Vassilacopoulos G and Papakonstantinou D: ‘Healthcare System Evolution towards SOA: A security perspective’, 13th World Congress on Medical and Health Informatics, MEDINFO 2010, Cape Town, South Africa, September 12-15, 2010.
 • Mytilinaiou E, Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Authorization in Cloud ePrescribing Services”, IADIS International Conference e-Health 2010, Freiburg Germany, July 29-31, 2010.
 • Mytilinaiou E, Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A Context-Aware Approach to Process-based PHR System Security”, ICMCC 2010, London June 8-11, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘A PHR Application for Chronic Disease Management’, 3rd International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, PETRA 2010, Samos, Greece, June 23-25, 2010.
 • Mytilinaiou E, Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘A Context-Aware Authorization Model for Interoperable Electronic Health Records’, European Federation of Medical Informatics, Special Topic Conference 2010, EFMI STC 2010, Reykjavik, Iceland, June 2-4, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘Cloud Computing in Healthcare: An Authorization Perspective”, Med-e-Tel 2010, Luxembourg, April 1-3, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘Automating Authorization Propagation Process in Personal Health Records’, International Conference on Health Informatics, HEALTHINF 2010, Valencia, Spain, January 20-23, 2010.


III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G:’ Using Agent and Workflow Technologies for Implementing Interoperable Health Information Systems’ chapter in book «Interoperability in Healthcare Information Systems: Standards, Management, and Technology», 2010. (accepted for publication)
 • Φ. Μαλαματένιου, Β. Κούφη, Γ. Βασιλακόπουλος: ‘Προσεγγίσεις, Τεχνολογίες και Πλαίσια Ανάπτυξης Εικονικών Ιατρικών Φακέλων Ασθενών’ στο βιβλίο ‘Συνεργατικό Διαδίκτυο και Κοινωνία’, 2010. (accepted for publication)
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “An Approach to Participative Personal Health Record System Development”, Chapter in the book ‘Human-Centered Design of E-Health Technologies’, IGI Global, 2010. (accepted for publication)
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘A Personal Health Record System for Emergency Case Management’, Chapter in the book ‘Communications in Computer and Information Science’ (CCIS), Springer-Verlag, 2010. (invited chapter)
 • Mytilinaiou E., Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A Context-Aware Authorization Model for Process-Oriented Personal Health Record Systems”, Chapter in the book ‘Certification and Security in Health-Related Web Applications: Concepts and Solutions’, IGI Global, 2010. (accepted for publication)
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A highly-interactive and user-friendly PHR application for the provision of Homecare Services”, Chapter in the book ‘Smart Healthcare Applications and Services’, IGI Global, 2010. (accepted for publication)