11 Ιουλίου 2014 – Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Cosmos Business Systems A.E.B.E.

Η εταιρεία Cosmos Business Systems A.E.B.E. ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομα για να καλύψει τις παρακάτω θέσεις εργασίας:

Α/Α Job Title
1. Senior Προγραμματιστής / Developer
2. Senior Microsoft Dynamics NAV Consultant
3. Προγραμματιστής ASP.NET