14 Ιουλίου 2014 – Θέση για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στην εταιρεία Orange στο Παρίσι

Prerequisites:
Candidates with very good knowledge of English (spoken and written) and with competences in software development.

You can find more information here.