Καθηγητής Δημήτριος Σάμψων

 • Ονοματεπώνυμο Δημήτριος Σάμψων
 • Τίτλος Καθηγητής
 • Γραφείο -
 • Τηλέφωνο -
 • eMail sampson(-at-)unipi(-dot-)gr

Ο Δημήτριος Γ Σάμψων γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1989) και Δρ Μηχανικός του Department of Electronic Systems Engineering, University of Essex, UK (1995). Υπηρετεί στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ως Καθηγητής (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής και Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής) από τον Οκτώβριο 2001. Από τον Οκτώβριο 2015 τελεί σε άδεια άνευ αποδοχών.

Εκτύπωση

Δημοσιεύσεις 2011 – 2015


I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • P. Zervas, S. Sergis, D. Sampson and S. Fyskilis, “Towards Competence-Based Learning Design Driven Remote and Virtual Labs Recommendations for Science Teachers”, Technology, Knowledge and Learning, Springer, Volume 20, No 2, pp 185-199, July 2015
 • D. Ifenthaler, D. G. Sampson and J. M. Spector, Interactions between Cognitive Psychology, Educational Technology and Computing in Digital Age, Journal Technology, Knowledge and Learning, Springer, Volume 20, No 2, pp 185-199, July 2015
 • N.S. Chen, Kinshuk and D. G. Sampson, Editorial on Large Scale Implementations of Academic Research and Academia-Industry Collaboration in Technology-Supported Education, Educational Technology & Society Journal, ISSN: 1436-4522, Volume 18, Issue 3, July 2015.
 • W. Ibrahim, Y. Atif, K. Shuaib and D. Sampson, “A Web-based Course Assessment Tool with Direct Mapping to Student Outcomes”, Educational Technology & Society, Volume 18, No 2, pp 46-59, April 2015
 • Jesus Garcia Laborda, Eduardo Guzmanand, Ronald K. Hambleton and D. G. Sampson, Technology Supported Assessment in Formal and Informal Learning, «, Educational Technology & Society Journal, ISSN: 1436-4522, Volume 18, Issue 2, April 2015
 • S. Sergis, P. Zervas and D.Sampson, “A holistic approach for managing School ICT Competence Profiles towards supporting school ICT uptake”, International Journal of Digital Literacy and Digital Competence (IJDLDC), Volume 5, Issue 4, pp 33-46, October-December 2014
 • P. Zervas, A. Tsitmidelli, D. Sampson, N.S. Chen and Kinshuk, “Identifying Research Collaboration Patterns via Co-Authorship Network Analysis of the Educational Technology & Society Journal”, Educational Technology & Society, 17 (4), October 2014
 • Nian-Shing Chen, Kinshuk and D. G. Sampson, Editorial on Review Articles in Educational Technology, Educational Technology & Society Journal, ISSN: 1436-4522, Volume 17, Issue 4, October 2014
 • P. Zervas, C. Alifragkis and D. Sampson, “A Quantitative Analysis of Learning Object Repositories as Knowledge Management Systems”, Knowledge Management & e-Learning Journal, Vol 6, No 2, pp 156-170, June 2014
 • D. G. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector, and P. Isaias, Editorial on Digital Systems supporting Cognition and Exploratory Learning in 21st Century, Knowledge Management & e-Learning Journal, Vol 6, No 2, pp 98-102, June 2014
 • I. Voulgari, V. Komis and D. Sampson, “Investigating Learning Outcomes and Processes in Massively Multiplayer Online Games”, Educational Technology Research & Development, volume 62, no 2, pp. 245–270, April 2014
 • P. Zervas and D. Sampson, “The Effect of Users Tagging Motivation on the Enhancement of Digital Educational Resources Descriptions”, Computers in Human Behavior, volume 32, pp. 292-300, March 2014
 • P. Zervas and D. Sampson, “Facilitating Teachers’ Reuse of Mobile Assisted Language Learning Resources using Educational Metadata”, IEEE Transactions on Learning Technologies, Volume 7, No. 1, pp. 6-16, March 2014
 • D. Ifenthaler, J. M. Spector, D. G. Sampson and P. Isaias, Editorial on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, Journal Computers in Human Behavior, Elsevier, Volume 32, March 2014
 • N. Manouselis, C. Karagiannidis and D. Sampson, “Layered Evaluation in Recommender Systems: A Retrospective Assessment”, Journal e-Learning and Knowledge Society (JeLKS), Volume 10, No 1, pp 109-127, January 2014
 • D. Sampson and P. Zervas, “A Hierarchical Framework for Open Access to Learning and Education”, International Journal of Web-based Communities (IJWBC) (ISSN 17418216), Inderscience Pub., Volume 10, Issue 1, pp. 25-51, January 2014
 • S. Gomez, P. Zervas, D. Sampson and R. Fabregat, “Context-Aware Adaptive and Personalized Mobile Learning Delivery Supported by UoLmP“, King Saud University – Computer and Information Systems Journal, Elsevier, Volume 26, Issue 1, pp. 47-61, January 2014
 • Antonella Carbonaro and D. G. Sampson, Editorial on Recommender Systems for Technology-Supported Learning, Journal e-Learning and Knowledge Society (JeLKS), Volume 10, No 1, January 2014
 • D. G. Sampson, M. Jemni, N.S. Chen and Kinshuk, Editorial on «Current Advances in Digital Technologies for Learning and Education, King Saud University – Computer and Information Systems Journal, Elsevier, Volume 26, Issue 1, January 2014
 • D. Sampson and P. Zervas, “Learning Object Repositories as Knowledge Management Systems”, Knowledge Management & e-Learning Journal, vol 5, no 2, pp. 117-136, June 2013
 • Kinshuk, H.-W. Huang, D. Sampson & N.-S. Chen, “Trends in Educational Technology through the Lens of the Highly Cited Articles Published in the Journal of Educational Technology and Society”, Educational Technology & Society, 16 (2), 3–20, April 2013
 • D. Sampson and P. Zervas, “Supporting Open Access to European Higher Education Courses: The ASK-CDM-ECTS Tool”, Campus-Wide Information Systems, vol.30(1), Emerald, January 2013
 • D. Ifenthaler, P. Isaias D. Sampson and J. M. Spector, Editorial on Cognition and Exploratory Learning supported by Technology, Technology, Instruction, Cognition and Learning (TICL) Journal (ISSN: 1543-0537), Old City Publishing, Inc, 2012
 • D. Sampson, J. M. Spector, I. Aedo-Cuevas and N.S. Chen, Editorial on «Current Advances in Learning Technologies, Educational Technology & Society Journal, (ISSN: 1436-4522), Volume 15, Issue 4, October 2012
 • D. Sampson, P. Zervas and G. Chloros, “Supporting the Process of Developing and Managing LOM Application Profiles: The ASK-LOM-AP Tool”, IEEE Transactions on Learning Technologies (TLT) (ISSN 1939-1382), vol. 5(3), IEEE Computer Society, September 2012
 • D. Ifenthaler, P. Isaias, Kinshuk, D. Sampson and J. M. Spector, Editorialon “Technology Supported Cognition and Exploratory Learning, Educational Technology & Society Journal (ISSN 1436-4522), vol.15(1), January 2012
 • I. Panoutsopoulos and D. Sampson, “A Study on Exploiting Commercial Digital Games into School Context”, Educational Technology & Society Journal (ISSN 1436-4522), vol.15(1), January 2012
 • D. Sampson, P. Zervas and S. Sotiriou, “Science Education Resources supported with Educational Metadata: The Case of the OpenScienceResources Web Repository”, Advanced Science Letters, Special Issue: Technology-Enhanced Science Education (ISSN 1936-6612), vol.4(11/12), pp. 3353-3361, American Scientific Publishers, November 2011
 • D. Sampson, P. Zervas and S. Sotiriou, “COSMOS: A Web-based Repository of Learning Designs for Science Education”, Advanced Science Letters, Special Issue: Technology-Enhanced Science Education (ISSN 1936-6612), vol.4(11/12), pp. 3366-3374, American Scientific Publishers, November 2011
 • D. Sampson and P. Zervas, “Supporting Accessible Technology-Enhanced Training: The eAccess2Learn Framework”, IEEE Transactions on Learning Technologies (TLT) (ISSN 1939-1382), vol.4(4), IEEE Computer Society, October 2011
 • D. Sampson and P. Zervas, “A Workflow-based Proposal for Learning Objects Lifecycle and Reuse: Towards Evaluating Cost Effective Reuse”, Educational Technology & Society Journal (ISSN 1436-4522), vol.14(4), October 2011
 • I. Aedo-Cuevas, Kinshuk, D. Sampson, A. Sarasa-Cabezuelo and J.L. Sierra-Rodríguez, Editorial on Engineering e-Learning Systems, The European Journal for the Informatics Professional – UPGRADE (ISSN 1684-5285), vol.XII(2), CEPIS (Council of European Professional Informatics Society), April 2011


II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • P. Zervas, E. Tsourlidaki, S. Sotiriou and D. G. Sampson, “Towards a Metadata Schema for Characterizing Lesson Plans supported by Virtual and Remote Labs in School Education”, IADIS 12th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA2015), Maynooth, Ireland, 24-26 October 2015
 • P. Zervas, S. Sotiriou, R. Tiemann and D. G. Sampson, “Assessing Problem Solving Competence through Inquiry-based Teaching in School Education”, IADIS 12th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA2015), Maynooth, Ireland, 24-26 October 2015
 • M. N. Giannakos, D. G. Sampson, and Ł. Kidziński, “Smart Environments and Analytics on Video-Based Learning”, in Proc. of the 2nd International Conference on Smart Learning Environments, International Workshop on Smart Environments and Analytics on Video-Based Learning (SEA-VBL2015), Sinaia, Romania, 23-25 September 2015
 • Ł. Kidziński, M. N. Giannakos, D. G. Sampson, and P. Dillenbourg, “A tutorial on machine learning in educational science”, in Proc. of the 2nd International Conference on Smart Learning Environments, International Workshop on Smart Environments and Analytics on Video-Based Learning (SEA-VBL2015), Sinaia, Romania, 23-25 September 2015
 • S. Sergis, F. Papageorgiou, P. Zervas and D. G. Sampson, “An Educational Design-driven Representation Metadata Model for Lesson Plans”, EDEN Open Classroom Conference, Athens, Greece, 18-21 September 2015
 • S. Sergis, P. Vlachopoulos and D. G. Sampson, “Flipped Classroom Teaching Model Templates for STEM Education”, EDEN Open Classroom Conference, Athens, Greece, 18-21 September 2015
 • P. Zervas, A. E. Afthentopoulou and D. G. Sampson, “Characterizing Online Labs for School STEM Education Using Educational Metadata”, EDEN Open Classroom Conference, Athens, Greece, 18-21 September 2015
 • P. Zervas, E. Boulmanou and D.G. Sampson, “Characterizing Digital Educational Tools for School STEM Education using Educational Metadata”, EDEN Open Classroom Conference, Athens, Greece, 18-21 September 2015
 • V. Aidinopoulou and D.G. Sampson, “Studying the Flipped Classroom Model in Primary School History Teaching”, EDEN Open Classroom Conference, Athens, Greece, 18-21 September 2015
 • G. D’Aniello, M. Gaeta, V. Loia, F. Orciuoli and D. G. Sampson, “Situation Awareness enabling Decision Support in Seamless Learning”, International Workshop on Semantic Technologies in Ubiquitous, Massive and Smart Learning (STUMS2015), Tamkang University, Taipei, Taiwan, 2-4 September 2015
 • S. Sergis and D. Sampson, “Enhancing Learning Object Recommendations for Teachers Using Adaptive Neighbor Selection”, 15th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2015), Hualien, Taiwan, 6-9 July 2015
 • S. M. Baldiris Navarro, P. Zervas, R. Fabregat Gesa and D. Sampson, “A Teacher Professional Development Program for Designing Inclusive Learning Experiences”, 15th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2015), Hualien, Taiwan, 6-9 July 2015
 • E. Tsourlidaki, P. Zervas, S. Sotiriou and D. Sampson, “An Investigation with European School Teachers on how to characterize Virtual and Remote Labs”, IEEE 6th International Conference on Engineering Education towards Excellence and Innovation 2015 (EDUCOM2015), Tallin, Estonia, 18-20 March 2015
 • S. Sergis and D. G Sampson, Eliciting Teachers’ ICT Competence Profiles within Learning Object Repositories, IEEE International Conference on Technology in Education 2014 (IEEE T4E2014), Amrita University, Amritapuri, India, 18-21 December 2014
 • S. Sergis, I. Sholla, P. Zervas and D. Sampson, “Supporting School ICT Uptake: The ASK School ICT Competence Management System”, 8th International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning 2014 (IMCL2014), Thessaloniki, Greece, 13-14 November 2014
 • S. Sergis, P. Zervas, and D. G Sampson, ICT Competence-based Learning Object Recommendations for Teachers, IADIS 11th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA2014), Porto, Portugal, 25-27 October 2014
 • P. Zervas, S. Fyskilis and D. G Sampson, ASK4LABS: A Web-based Repository for Supporting Learning Design Driven Remote and Virtual Labs Recommendations, IADIS 11th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA2014), Porto, Portugal, 25-27 October 2014
 • S. Sergis, P. Zervas and D. Sampson, “Towards Learning Object Recommendations based on Teachers’ ICT Competence Profiles”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014
 • S. Sergis and D. Sampson, “Towards a School ICT Competence Profiling Framework”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014
 • I. Voulgari, V. Komis and D. Sampson, “Player Motivations in Massively Multiplayer Online Games”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014
 • I. Voulgari and D. Sampson, “Applying Lessons Learnt from Massively Multiplayer Online Games (MMOGs) to Massive Open Onine Courses (MOOCs)”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014
 • P. Zervas, I. Kalimeris and D. Sampson, “A Method for Developing Mobile Virtual Laboratories”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014 [BEST PAPER AWARD – SHORT PAPER]
 • P. Zervas, A. Trichos, D. Sampson and N. Li, “A Responsive Design Approach for Supporting Mobile Access to Virtual and Remote Laboratories”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014
 • P. Zervas, V. Kardaras and D. Sampson, “An Online Educational Portal for Supporting Open Access to Teaching and Learning of People with Disabilities”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014
 • P. Zervas, A. Tsitmidelli, D. Sampson, N.S. Chen and Kinshuk, “Studying Research Collaboration via Co-authorship Analysis in the field of TeL: The Case of Educational Technology & Society Journal”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014
 • N. Manouselis, C. Karagiannidis and D. Sampson, “Layered Evaluation for Data Discovery & Recommendation Systems: an Initial Set of Principles”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014
 • D. Dikke, Y. Cao, E. Tsourlidaki, P. Zervas, N. Faltin, S. Sotiriou and D. Sampson, «GOLABZ: Towards a Federation of Online Labs For Inquiry-Based Science Education at School», In Proc. of the 6th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies (Edulearn14), Barcelona, Spain, 7 – 9 July 2014
 • H. L. Jemni Ben Ayed, M. Jemni and D. G. Sampson, “Towards accessible and personalized mobile learning for learners with disabilities”, in Proc of the Fourth International Conference on Information and Communication Technology and Accessibility (ICTA), 1-6, 24-26 Oct. 2013
 • P. Zervas, K. Frangos and D. Sampson, “ASK LDT 2.0: A Web-Based Graphical Tool for Authoring Learning Designs”, in Proc. Of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2013), Forth Worth, Texas, IADIS Press, 22-24 October 2013
 • D. Sampson and P. Zervas, “Designing Learning Object Repositories as Systems for Managing Educational Communities Knowledge”, in Proc. Of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2013), Forth Worth, Texas, IADIS Press, 22-24 October 2013
 • P. Zervas and D. Sampson, “A Quantitative Analysis of the Reuse of Mobile Assisted Language Learning Resources: The Case of Mobile2Learn Repository”, in Proc. Of the 13th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2013), Beijing, China, IEEE Computer Society, 15-18 July 2013
 • S. Gomez, P. Zervas, D. Sampson and R. Fabregat, “Supporting Context-Aware Adaptive and Personalized Mobile Learning Delivery: Evaluation Results from the Use of UoLm Player”, in Proc. Of the 13th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2013), Beijing, China, IEEE Computer Society, 15-18 July 2013
 • Y. Atif, D. Sampson and S. Harous, “Supporting the Selection of Digital Resources for Classroom-based Teaching Activities”, in Proc. Of the 13th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2013), Beijing, China, IEEE Computer Society, 15-18 July 2013
 • D. Sampson and P. Zervas, “Tools and Services Open Access to Education and Learning”, in Proc. Of the 3rd International Conference on e-Learning and Distance Learning (ELI 2013), Riyadh, Saudi Arabia, 4-7 February 2013
 • D. Sampson and P. Zervas, “Context-Aware Adaptive and Personalised Mobile Learning”, in Proc. Of the 3rd International Conference on e-Learning and Distance Learning (ELI 2013), Riyadh, Saudi Arabia, 4-7 February 2013
 • P. Zervas, D. Sampson and M. Aristeidou, “Investigating the Effect of Users Tagging Motivation on the Enhancement of Digital Educational Resources Metadata Descriptions”, in Proc. Of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2012), Madrid, Spain, IADIS Press, 19-21, October 2012
 • D. Sampson and P. Zervas, “Open Access to European Academic Courses supported by the ASK-CDM-ECTS Tool” in Proc. of the 4th IEEE International Conference on Technology for Education (T4E 2012), IIT Hyderabad, India, IEEE Computer Society (ISBN:9781467321730), 18-20, July 2012
 • D. Sampson, P. Zervas and S. Sotiriou, “Open Access to Science Education Resources and Learning Designs in Europe”, in Proc. of the 4th IEEE International Conference on Technology for Education (T4E 2012), IIT Hyderabad, India, IEEE Computer Society (ISBN:9781467321730), 18-20, July 2012
 • R. McGreal, D. Sampson, M. Sunder Krishnan, N. S. Chen and Kinshuk, “The Open Educational Resources (OER) movement: Free Learning for All Students”, in Proc. Of the 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2012), Rome, Italy, IEEE Computer Society, (ISBN:9781467316422), 4-6, July 2012
 • D. Sampson and P. Zervas, “Open Access to Mobile Assisted Language Learning supported by the Mobile2Learn Framework”, in Proc. Of the 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2012), Rome, Italy, IEEE Computer Society, (ISBN:9781467316422), 4-6, July 2012
 • S. Gomez, P. Zervas, D. Sampson and R. Fabregat, “Delivering Adaptive and Context-Aware Educational Scenarios via Mobile Devices”, in Proc. Of the 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2012), Rome, Italy, IEEE Computer Society, (ISBN:9781467316422), 4-6, July 2012
 • D. Sampson and P. Zervas, “Designing and Sharing Inquiry based Learning Designs: The PATHWAY ASK Learning Designer Toolkit”, in Proc. Of the EDEN 2011 Open Classroom Conference, Athens, Greece, 27-29, October 2011
 • D. Sampson and P. Zervas, “An Approach for Designing Educational Communities’ Web Portals: The Case of the PATHWAY Teachers’ Community Web Portal”, in Proc. Of the EDEN 2011 Open Classroom Conference, Athens, Greece, 27-29, October 2011
 • V. Kapsimali and D. Sampson, “A pilot case study in using Scratch at School Education”, in Proc. Of the EDEN 2011 Open Classroom Conference, Athens, Greece, 27-29, October 2011
 • P. Zervas, S. Gomez, R. Fabregat and D. Sampson, “Tools for Context-Aware Learning Design and Mobile Delivery”, in Proc. Of the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2011), Athens, Georgia, USA, IEEE Computer Society (ISBN:9781612842097), 6-8, July 2011
 • D. Sampson, P. Zervas and S. Sotiriou, “Learning Object Repositories for Science Education: The OpenScienceResources Repository”, in Proc. Of the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2011), Athens, Georgia, USA, IEEE Computer Society (ISBN:9781612842097), 6-8, July 2011 [BEST PAPER AWARD – POSTER]
 • D. Sampson, P. Zervas and S. Sotiriou, “From Learning Objects Repositories to Learning Design Repositories: The COSMOS Learning Design Repository”, in Proc. Of the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2011), Athens, Georgia, USA, IEEE Computer Society (ISBN:9781612842097), 6-8, July 2011
 • D. Sampson and P. Zervas, “Cost Metrics for Effective Learning Objects Reuse”, in Proc. Of the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2011), Athens, Georgia, USA, IEEE Computer Society (ISBN:9781612842097), 6-8, July 2011
 • P. Kallonis and D. Sampson, “A 3D Virtual Classroom Simulation for supporting School Teachers’ Training based on Synectics – ‘making the strange familiar’”, in Proc. Of the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2011), Athens, Georgia, USA, IEEE Computer Society (ISBN:9781612842097), 6-8, July 2011
 • I. Panoutsopoulos, M. A. Lykourentzou and D. Sampson, “Business Simulation Games as Digital Tools for Supporting School Entrepreneurship Education”, in Proc. Of the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2011), Athens, Georgia, USA, IEEE Computer Society (ISBN:9781612842097), 6-8, July 2011
 • D. Sampson, P. Zervas and G. Chloros, “ASK-LOM-AT 2.0: A Web-Based Tool for Educational Metadata Authoring of Open Educational Resources”, in Proc. of the 3rd IEEE International Conference on Technology for Education (T4E 2011), pp. 76-80, Chennai, India, IEEE (ISBN: 9781457715211), 14-16, July 2011
 • P. Karampiperis and D. Sampson, “Performance Evaluation Adaptive Content Selection in Adaptive Educational Hypermedia Systems”, in Proc. Of the 4th International Conference on Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services (KES-IIMSS 2011), Piraeus, Greece, Springer (ISBN: 978-3-642-22157-6), 20-22, July 2011
 • D. Sampson, “3D Virtual Worlds in Education and Training“, in Proc. of the 3rd IEEE International Conference on Technology for Education (T4E 2011), pp. 3, Chennai, India, IEEE (ISBN: 9781457715211), 14-16, July 2011
 • D. Sampson and P. Kallonis, “Exploiting 3D Virtual Worlds in Teachers’ Continuing Professional Development”, in Proc. Of the International Conference on E-Learning in the Workplace (ICELW 2011), Columbia University, New York, USA, 8-10, June 2011
 • P. Zervas, S. Gomez, R. Fabregat and D. Sampson, “Designing Tools for Context-Aware Adaptive Mobile Learning”, in Proc. of the European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems 2011 (EMCIS2011), Athens, Greece, (ISBN: 978-1-902316-85-7), 30-31, May 2011
 • Ι.Ε. Ουασίτσα και Δ. Σάμψων, «Αξιοποίηση Εργαλείων για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων κατάλληλων για Κινητές Συσκευές», 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012
 • Ι. Μπάκας και Δ. Σάμψων, «Τεχνολογικά υποστηριζόμενη Τεχνική Εκπαίδευση με τη μέθοδο Project. Χρήση των Lego Mindstorms στη διδασκαλία του προγραμματισμού.», 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012
 • Π. Ζέρβας και Δ. Σάμψων, «Αξιοποίηση Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012
 • Β. Καψιμάλη και Δ. Σάμψων, «Πιλοτική Μελέτη Περίπτωσης Αξιοποίησης του Εργαλείου Scratch στην Σχολική Εκπαίδευση», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής: «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στο νέο σχολείο», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1-3, Απρίλιος 2011 [BEST PAPER AWARD]
 • Κ. Κοκκίνη, Ε. Νικολουδάκης και Δ. Σάμψων, «Μελέτη Αξιοποίησης του Podcasting στην Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική της Γεωμετρίας», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πανεπιστήμιο Πατρών, 28-30, Απρίλιος 2011


IIΙ) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • P. Isaias, J. M. Spector, D. Ifenthaler and D. Sampson, “e-Learning Systems, Environments and Approaches: Theory and Implementation”, in P. Isaias, J. M. Spector, D. Ifenthaler and D. Sampson, (Eds.), E-Learning Systems, Environments and Approaches, Springer, Chapter 1, May 2015
 • D. Sampson and P. Zervas, “Design and Creation of Adaptive Educational Systems”, in J. Michael Spector (Eds.), Encyclopaedia of Educational Technology, SAGE Publications, ISBN 9781452258225, pp. 181-183, 17 February 2015
 • P. Zervas and D. Sampson, “Apps for Use in Higher Education”, in J. Michael Spector (Eds.), Encyclopaedia of Educational Technology, SAGE Publications, ISBN 9781452258225, pp 36-38, 17 February 2015
 • P. Zervas and D. Sampson, “Meta-tagging of Learning Objects and Apps”, in J. Michael Spector (Eds.), Encyclopaedia of Educational Technology, SAGE Publications, ISBN 9781452258225, 17 February 2015
 • P. Zervas, C. Chatzistavrianos and D. Sampson, «Towards Modelling ICT Teachers’ Competences Profiles in Europe», in R. Huang, Kinshuk and J.K. Price (Eds.), ICT in Education in Global Context: Emerging Trends 2013-2014, Springer, ISBN 978-3-662-43926-5, Chapter10, pp 163-181, September 2014
 • D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, “Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning,”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, (Eds.), Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning, Springer, ISBN 978-3-319-02263-5, Chapter 1, pp 1-7, September 2014
 • N. Athanasiadis, S. Sotiriou, P. Zervas and D. G. Sampson, “The Open Discovery Space Portal: a Socially-Powered and Open Federated Infrastructure”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, (Eds.), Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning, Springer, ISBN 978-3-319-02263-5, Chapter 2, pp 11-23, September 2014
 • I. Voulgari and D. Sampson, “Massive Open Online Courses (MOOCs) and Massive Multiplayer Online Games (MMOGs): Synergies and Lessons to be learnt”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, (Eds.), Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning, Springer, ISBN 978-3-319-02263-5, Chapter 4, pp 41-56, September 2014
 • P. Zervas, V. Kardaras, S. Baldiris Navarro, J. Bacca, C. Avila, Y. Politis, Deveril, J. Treviranus, R. Fabregat, L. Goodman and D. G. Sampson, “Supporting Open Access to Teaching and Learning of People with Disabilities,”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, (Eds.), Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning, Springer, ISBN 978-3-319-02263-5, Chapter 5, pp 58-68, September 2014
 • I. Panoutsopoulos and D. Sampson, “Digital Games as tools for supporting School Entrepreneurship Education”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, (Eds.), Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning, Springer, ISBN 978-3-319-02263-5, Chapter 13, pp 195-212 September 2014
 • P. Zervas, A. Kalamatianos, E. Tsourlidaki, S. Sotiriou and D. Sampson, “A Method for Organizing Open Access to Virtual and Remote Labs”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, (Eds.), Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning, Springer, ISBN 978-3-319-02263-5, Chapter 15, pp 235-255, September 2014
 • S. Sergis and D. Sampson, “From Teachers’ to Schools’ ICT Competence Profiles”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, (Eds.), Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning, Springer, ISBN 978-3-319-02263-5, Chapter 19, pp 307-327, September 2014
 • A. Mikropoulos, D. Sampson, A. Nikopoulos and P. Pintelas, “The evolution of Educational Technology on a bibliometric study“, in C. Karagiannidis, I. Karasavidis, P. Politis (Eds), Research on e-learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Issues, Springer, ISBN 978-1-4614-6500-3, Chapter 2, pp. 15-24, July 2014
 • P. Zervas, A. Kalamatianos and D. Sampson, “A Systematic Analysis of Metadata Application Profiles of Learning Object Repositories in Europe”, in R. Huang, Kinshuk and N.S.Chen (Eds.), New Developments in Technology Enhanced Learning: Concept, Research and Best Practices, Springer, ISBN 978-3-642-38291-8, pp 75-91, June 2014
 • P. Zervas and D. Sampson, “Supporting Mobile Access to Online Courses: The ASK Mobile SCORM Player and the ASK Mobile LD Player”, in Mohammed Ally and Avgoustos Tsinakos (Eds.), Mobile learning development for flexible learning, ISBN 978-1-894975-64-3, Chapter 10, pp. 125-140, Commonwealth of Learning and Athabasca University Press, 2014
 • Ι. Panoutsopoulos, D. Sampson and A. Mikropoulos, “Digital Games as Tools for Designing and Implementing Innovative Pedagogical Approaches: A Review of Literature”, in M. Gosper and D. Ifenthaler (Eds), «Models for the 21st Century. Using Learning Technologies in Higher Education«, Springer, 2014
 • D. Sampson, P. Zervas, and S. Sotiriou, «Sharing of Open Science Education Resources and Educational Practices in Europe», in Rory McGreal, Wanjira Kinuthia and Stewart Marshall (Eds.), Open Educational Resources: Innovation, Research and Practice, ISBN 978-1-894975-62-9, Chapter 8, pp. 105-124, Commonwealth of Learning and Athabasca University, May 2013
 • D. Sampson and P. Zervas, “Context-Aware Adaptive and Personalised Mobile Learning Systems”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, P. Isaias, and J. M. Spector (Eds), «Ubiquitous and Mobile Informal and Formal Learning in Digital Age«, Chapter 1, pp. 3-17, ISBN 978-1-4614-3328-6 Springer, 2013
 • P. Zervas, D. Sampson, S. Gomez, and R. Fabregat, «Designing Tools for Context-Aware Mobile Educational Content Adaptation», in D. Sampson, D. Ifenthaler, P. Isaias, and J. M. Spector (Eds), «Ubiquitous and Mobile Informal and Formal Learning in Digital Age«, Chapter 3, pp. 37-50, ISBN 978-1-4614-3328-6 Springer, 2013
 • P. Karampiperis and D. Sampson, «Performance Evaluation of Decision-based Content Selection Approaches in Adaptive Educational Hypermedia Systems», in Alejandro P. Ayala (Ed.), Intelligent and Adaptive Educational-Learning Systems: Achievements and Trends, Chapter 7, pp 161-182, 978-3-642-30170-4 Springer, 2013
 • D. Sampson, P. Zervas and G. Chloros, «Towards Community-based Open Educational Resources: Tools for Developing and Managing IEEE LOM Application Profiles», in Athanassios Jimoyiannis (Ed.), Research on e-learning and ICT in Education (ISBN 978-1-4614-1083-6), pp. 283-294, Springer, January 2012
 • D. Sampson and P. Kallonis, «Teachers’ Training in Exploiting 3D Virtual Worlds for teaching and learning», in Pedro Isaias, Dirk Ifenthaler, Kinshuk, Demetrios G. Sampson and Michael J. Spector, (Eds.), Towards Learning and Instruction in Web 3.0. Advances in Cognitive and Educational Psychology (ISBN 978-1-4614-1538-1), Springer, January 2012
 • D. Sampson and P. Zervas, «Mobile Learning Management Systems in Higher Education», in Ana Azevedo and Rosalina Babo (Eds.), Higher Education Institutions and Learning Management Systems: Adoption and Standardization (ISBN 1609608844), pp. 162-177, IGI Global, 2012
 • D. Sampson and P. Kallonis, «3D Virtual Classroom Simulations for supporting School Teachers’ Continuing Professional Development», in Jiyou Jia (Ed.), Educational Stages and Interactive Learning: From Kindergarten to Workplace Training (ISBN 9781466601376), IGI Publishers, May 2011
 • D. Sampson, P. Zervas and A. Kalamatianos, «ASK-LOST 2.0: A Web-based Tool for Social Tagging Digital Educational Resources in Learning Environments», in Bebo White, Irwin King, and Philip Tsang, (Eds.), Social Media Tools and Platforms in Learning Environments: Present and Future (ISBN 978-3-642-20391-6), Chapter 23, pp. 387-435, Springer, 2011
 • D. Sampson and P. Karampiperis, «Decision Models in the Design of Adaptive Educational Hypermedia Systems», in Sabine Graf, Fuhua Lin, Kinshuk and Rory McGreal (Eds), Intelligent and Adaptive Learning Systems: Technology Enhanced Support for Learners and Teachers (ISBN 9781609608422), chapter I, pp. 1-18, IGI Global, 2011


IV) ΒΙΒΛΙΑ

 • P. Isaias, J. M. Spector, D. Ifenthaler and D. Sampson, (Eds.), «E-Learning Systems, Environments and Approaches», Springer, ISBN 978-3-319-05824-5, 2015
 • D.K.W.,Chiu, M. Wang, E. Popescu, Q. Li, R. Lau, T.K. Shih, C.-S. Yang, D.G. Sampson, (Eds.), “Advances in Web-Based Learning”, Springer, ISBN 978-3-662-46314-7, 2015
 • D. Ifenthaler, Kinshuk, P. Isaias, D. Sampson and J. M. Spector, «Multiple Perspectives on Problem Solving and Learning in the Digital Age», Springer, ISBN 978-1-4419-7611-6, 2011 D. Ifenthaler, D. Sampson, J. M. Spector and P. Isaias (Eds.), «Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2015)», IADIS Press, October 2015
 • D. Sampson, R. Huang, G. J. Hwang, T. C. Liu, N. S. Chen, Kinshuk and C. C. Tsai (Eds.), «Proceedings of the 15th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2015)», Hualien, Taiwan: IEEE Computer Society, July 2015
 • D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, (Eds.), «Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning», Springer, ISBN 978-3-319-02263-5, 2014
 • D. Ifenthaler, D. Sampson, J. M. Spector and P. Isaias (Eds.), «Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2014)», IADIS Press, October 2014
 • N. S. Chen, R. Huang, Kinshuk, D. Sampson and M. Spector (Eds.), «Proceedings of the 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014)», Athens, Greece: IEEE Computer Society, July 2014
 • D. Sampson, D. Ifenthaler, P. Isaias, and J. M. Spector (Eds.), «Ubiquitous and Mobile Informal and Formal Learning in Digital Age», Springer, ISBN 978-1-4614-3328-6, 2013
 • D. Ifenthaler, D. Sampson, J. M. Spector and P. Isaias (Eds.), «Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2013)», IADIS Press, October 2013
 • Y. Li, D. Sampson, N. S. Chen, R. Huang, Kinshuk (Eds.), «Proceedings of the 13th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2013)», Beijing, China: IEEE Computer Society, July 2013
 • P. Isaias, D. Ifenthaler, Kinshuk, D. Sampson and J. M. Spector (Eds.), «Towards Learning and Instruction in Web 3.0: Advances in Cognitive and Educational Psychology», Springer, ISBN 978-1-4614-1538-1, 2012
 • D. Sampson, J. M. Spector and P. Isaias and D. Ifenthaler (Eds.), «Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2012)», IADIS Press, October 2012
 • S. Murthy and D. Sampson (Eds.), «Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Technology for Education (T4E 2012)» India: IEEE Computer Society, ISBN 978-0-7695-4759-6 July 2012
 • C. Giovanella, N. S. Chen, R. Bottino, Kinshuk, D. Sampson and I. Aedo, (Eds.), «Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2012)», Rome, Italy: IEEE Computer Society, ISBN: 978-1-46731-642-2, July 2012
 • D. Sampson, J. M. Spector and P. Isaias and D. Ifenthaler (Eds.), «Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2011)», IADIS Press, November 2011
 • M.S. Krishnan and D. Sampson (Eds.), «Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Technology for Education (T4E 2011)» India: IEEE Computer Society, ISBN 978-0-7695-4534-9, July 2011
 • J. M. Spector, Kinshuk, I. Aedo, N. S. Chen and D. Sampson (Eds.), «Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2011)», Athens, Georgia, USA, CA: IEEE Computer Society, ISBN: 978-1-61284-209-7, July 2011

E-Learning Systems, Environments and Approaches

The volume consists of twenty-five chapters selected from among peer-reviewed papers presented at the CELDA (Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age) 2013 Conference held in Fort Worth, Texas, USA, in October 2013 and also from world class scholars in e-learning systems, environments and approaches. The following sub-topics are included: Exploratory Learning Technologies (Part […]

Περισσότερα »

Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning

Today, Digital Systems and Services for Technology Supported Learning and Education are recognized as the key drivers to transform the way that individuals, groups and organizations “learn” and the way to “assess learning” in 21st Century. These transformations influence: Objectives – moving from acquiring new “knowledge” to developing new and relevant “competences”; Methods – moving […]

Περισσότερα »

Ubiquitous and Mobile Informal and Formal Learning in Digital Age

This edited volume includes the most up to date, expanded, and peer reviewed papers from the 2011 CELDA Conference, focusing on the conference theme: Ubiquitous and Mobile Informal and Formal Learning in the Digital Age. The contributions are aggressively interdisciplinary and cover such timely topics as social web technologies, virtual worlds and games, and location-based and context-aware […]

Περισσότερα »

Towards Learning and Instruction in Web 3.0

Towards Learning and Instruction in Web 3.0 addresses evolving learning processes, innovative pedagogies, and technology-based educational applications in the digital age. This innovative volume addresses paradigms such as just-in-time learning, constructivism, student-centered learning and collaborative approaches which have emerged and are being supported by technological advancements such as simulations, virtual reality and multi-agents systems. It provides context by […]

Περισσότερα »

Multiple Perspectives on Problem Solving and Learning in the Digital Age

Have computers made problem-solving easier? The answer is a resounding yes and no: while we can access more information and increasingly sophisticated search engines, problems themselves are more complicated, and often more vague. Accordingly, new strategies for teaching problem-solving should be technologically astute, engage learners, and encourage progressive development of skills. The perspectives represented in […]

Περισσότερα »

Learning and Instruction in the Digital Age

Instruction tailored to the individual student, learning and teaching outside the limits of time and space—ideas that were once considered science fiction are now educational reality, with the prospect of an intelligent Web 3.0 not far distant. Alongside these innovations exists an emerging set of critical-thinking challenges, as Internet users create content and learners (and […]

Περισσότερα »

Handbook on Information Technologies for Education and Training

Education and training have faced many challenges in the past years – political, educational, and technological trends such as the European Bologna process, Lifelong Learning and the use of Social Software are just a few of the factors influencing this field. Furthermore, technology-enhanced learning has become the mainstream of educational and training innovation. Within this […]

Περισσότερα »