Επίκουρος Καθηγητής Δημοσθένης Κυριαζής

 • Ονοματεπώνυμο Δημοσθένης Κυριαζής
 • Τίτλος Επίκουρος Καθηγητής
 • Γραφείο 503 (Κτίριο Γρ.Λαμπράκη 126)
 • Τηλέφωνο +30 210-4142150
 • eMail dimos(-at-)unipi(-dot-)gr

Ο Δημοσθένης Κυριαζής έλαβε το δίπλωμά του από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2001 και το διατμηματικό μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα» το 2004 (σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – ΕΜΠ, τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής – Πανεπιστήμιο Πειραιά). Από το 2007 είναι Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ στη θεματική περιοχή των Υπηρεσιοστρεφών Αρχιτεκτονικών με έμφαση στην παροχή ποιότητας υπηρεσιών και διαχείριση ροών εργασίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε υπηρεσιοστρεφή, κατανεμημένα και ετερογενή συστήματα και σε τεχνολογίες λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά Ευρωπαϊκών και Ελληνικών έργων (π.χ. ORBIT, VISION Cloud, IRMOS, 4CaaSt, BEinGRID, NextGRID, PinCloud) με έμφαση σε ερευνητικά θέματα αναφορικά με διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών, ανοχή σε σφάλματα, διαχείριση πόρων, μοντελοποίηση απόδοσης σε υπηρεσιοστρεφή περιβάλλοντα και εφαρμογές πολυμέσων, εικονικής πραγματικότητας, υγείας κ.α. Βασικά σημεία έρευνας αποτελούν τεχνολογίες εικονικοποίησης για υψηλή διαθεσιμότητα υποδομών υπολογιστικών νεφών και τεχνικές διαχείρισης σε περιβάλλοντα διαδικτύου οντοτήτων – συντονίζοντας σχετικά ευρωπαϊκά έργα. Παράλληλα έχει συμμετάσχει και υπάρξει επικεφαλής διάφορων ευρωπαϊκών ερευνητικών ομάδων (όπως Future Internet Architecture Board, και Cloud QoS&SLAs).

Εκτύπωση

Δημοσιεύσεις 2010 – 2016


I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Niros A, Tsekouras G, Tsolakis D, Manousakis-Kokorakis A, Kyriazis D, “Hierarchical Fuzzy Clustering in Conjunction with Particle Swarm Optimization to Efficiently Design RBF Neural Networks», Springer, Journal of Intelligent and Robotic Systems, 2015
 • Menychtas A, Tomas D, Tiemann M, Santzaridou C, Psychas A, Kyriazis D, Espert J, Campbell S, “Dynamic Social and Media Content Syndication for Second Screen”, International Journal of Virtual Communities and Social Networking, 2015
 • Kostantos K, Kyriazis D, Themistocleous M, “Real-time event management in cloud environments”, Inderscience, International Journal of High Performance Computing and Networking, 2015
 • Menychtas A, Vogel J, Giessmann A, Gatzioura A, Gomez S, Moulos V, Junker F, Muller M, Kyriazis D, Stanoevska-Slabeva K, Varvarigou T, “4CaaSt marketplace: An advanced business environment for trading cloud services”, Elsevier, Future Generation Computer Systems, 2014
 • Kostantos K, Kapsalis A, Kyriazis D, Themistocleous M, Cunha P, “Open-Source Iaas Fit For Purpose: A Comparison Between OpenNebula and OpenStack”, International Journal of Electronic Business Management, 2013
 • Kousiouris G, Menychtas A, Kyriazis D, Konstanteli K, Gogouvitis S, Katsaros G, Varvarigou T, “Parametric Design and Performance Analysis of a Decoupled Service-Oriented Prediction Framework based on Embedded Numerical Software”, IEEE Transactions on Services Computing, 2013
 • Jaeger M, Messina A, Lorenz M, Gogouvitis S, Kyriazis D, Kolodner E, Su X, Bahar E, “Content-centric Storage: Accessing Data Objects based on Metadata and Relationships”, Business Informatics Journal, Wroclaw University of Economics, 2013
 • Kousiouris G, Menychtas A, Kyriazis D, Gogouvitis S, Varvarigou T, “Dynamic, Behavioural-based Estimation of Resource Provisioning based on High-level Application Terms in Cloud Platforms”, Elsevier Future Generation Computer Systems-The International Journal of Grid Computing and eScience, 2013
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kyriazis D, Katsaros G, Varvarigou T, “Workflow Management for Soft Real-time Interactive Applications in Virtualized Environments”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2012
 • Varvarigou T, Doulamis A, Tserpes K, Kyriazis D, “Infrastructure and Network-aware Grids and Service Oriented Architectures”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2012
 • Tserpes K, Aisopos F, Kyriazis D, Varvarigou T, “A Recommender Mechanism for Service Selection in Service-Oriented Environments”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2012
 • Andronikou V, Mamouras K, Tserpes K, Kyriazis D, Varvarigou T, “Dynamic QoS-aware Data Replication in Grid Environments based on data importance”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2012
 • Cucinotta T, Checconi F, Kousiouris G, Konstanteli K, Gogouvitis S, Kyriazis D, Varvarigou T, Mazzetti A, Zlatev Z, Papay J, Boniface M, Berger S, Lamp D, Voith T, Stein M, “Virtualised e-Learning on the IRMOS Real-time Cloud”, Service Oriented Computing and Applications, Springer , 2012
 • Katsaros G, Kousiouris G, Kyriazis D, Menychtas A, Varvarigou T, “A Self-adaptive hierarchical monitoring mechanism for Clouds”, Journal of Systems and Software, Elsevier 2012
 • Kyriazis D, Menychtas A, Kousiouris G, Oberle K, Voith T, Boniface M, Oliveros E, Cucinotta T, Berger S, “A Real-time Service Oriented Infrastructure”, GSTF International Journal on Computing, 2011
 • Athanaileas T, Menychtas A, Dionysiou D, Kyriazis D, Kaklamani D, Varvarigou T, Uzunoglu N and Stamatakos G, “Exploiting Grid Technologies for the Simulation of Clinical Trials In Silico: the Paradigm of In Silico Radiation Oncology”, Special Issue Software Tools, Techniques and Architectures for Computer Simulation on SIMULATION: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, The Society for Modeling and Simulation International, 2011
 • Varvarigou T, Tserpes K, Kyriazis D and Silvestri F, “A study on the effect of application and resource characteristics on the QoS in service provisioning environments”, International Journal of Distributed Systems and Technologies, IGI Global, 2010


II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, Maglogiannis I, Themistocleous M, “Towards Data Interoperability: Turning Domain Specific Knowledge to Agnostic across the Data Lifecycle”, 30th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, AINA Workshops, Crans-Montana, Switzerland, 2016
 • Kyriazis D, Anagnostopoulos V, Arcangeli A, Gilbert D, Kalogeras D, Kat R, Klein C, Kokkinos P, Kuperman Y, Nider J, Svard P, Tomas L, Varvarigos E, Varvarigou T, “High performance fault-tolerance for clouds”, IEEE Symposium on Computers and Communication (ISCC), Larnaca, Cyprus, 2015
 • Jeferry K, Kousiouris G, Kyriazis D, Altmann J, Ciuffoletti A, Maglogiannis I, Nesi P, Suzic B, Zhao Z, “Challenges Emerging from Future Cloud Application Scenarios”, 1st International Conference on Cloud Forward: From Distributed to Complete Computing, Pisa, Italy, 2015
 • Kyriazis D, Doulamis N, Kousiouris G, Menychtas A, Themistocleous M, Vescoukis V, “Employing Relevance Feedback to Embed Content and Service Importance into the Selection Process of Composite Cloud Services”, 12th International Conference on Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services (GECON), Cluj-Napoca, Romania, 2015
 • Kyriazis D, Kousiouris G, Psychas A, Menychtas A, Varvarigou T, “Opportunistic Collaborative Service Networks: The Facilitator for Efficient Data and Services Exchange”, Second International Summit on Internet of Things and IoT Infrastructures (IoT 360°), Rome, Italy, 2015
 • Seriatos G, Kousiouris G, Menychtas A, Kyriazis D, Varvarigou T, “Comparison of Database and Workload Types Performance in Cloud Environments”, 1st International Workshop on Algorithmic Aspects of Cloud Computing (ALGOCLOUD), Patras, Greece, 2015
 • Voutyras O, Bourelos P, Gogouvitis S, Kyriazis D, Varvarigou T, “Social Monitoring and Social Analysis in Internet of Things Virtual Networks”, Innovations in Services, Networks and Clouds (ICIN), Paris, France, 2015
 • Chelmis N, Themistocleous M, Kyriazis D, “Optimized cloud resources management based on dynamic business and elasticity models”, Cloud Platforms, Infrastructures and Applications (CLOUD), Nice, France, 2015
 • Koumaditis K, Themistocleous M, Vassilacopulos G, Prentza A, Kyriazis D, Malamateniou F, “Introducing a Patient-Centered e-Health Record Over the Cloud”, International Conference on Global Health Challenges (GLOBAL HEALTH 2014), Rome, Italy, 2014
 • Giogourtsoglou A, Themistocleous M, Kyriazis D, “Dynamic prediction based on varying scalability parameters enabling time-constrained resource provisioning”, European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), Qatar, 2014
 • Tsitsipas A, Kyriazis D, Themistocleous M, “Real-Time Execution Flow Management for Event-Driven Computational Cloud Storage”, European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), Doha, Qatar, 2014
 • Voutyras O, Bourelos P, Kyriazis D, Varvarigou T, »An Architecture supporting Knowledge flow in Social Internet of Things systems», Workshop on Internet of Things Communications and Technologies (IoT-CT), IEEE Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), Larnaca, Cyprus, 2014
 • Koumaditis K, Themistocleous M, Vassilacopoulos G, Prentza A, Kyriazis D, Malamateniou F, Maglaveras N, Chouvarda I, Mourouzis A, “Patient-Centered e-Health Record over the Cloud”, Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH), Greece, 2014
 • Qevani E, Panagopoulou M, Stampoltas C, Tsitsipas A, Kyriazis D, Themistocleous M, “What can OpenStack adopt from a Ganeti-based open-source IaaS?”, IEEE International Conference on Cloud Computing (CLOUD), Alaska, USA, 2014
 • Kousiouris G, Giammatteo G, Evangelinou A, Galante N, Kevani E, Stampoltas C, Menychtas A, Kopaneli A, Balraj K, Kyriazis D, Varvarigou T, Stuer P, Arrieta L, “A Multi-Cloud Framework for Measuring and Describing Performance Aspects of Cloud Services Across Different Application Types”, Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Spain, 2014
 • Kostantos K, Kyriazis D, Themistocleous M, Kapsalis A, “Efficient Scalability through Layered Monitoring and Event Processing”, International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS), Birmingham, UK, 2014
 • Bergmayr A, Bruneliere H, Izquierdo H, Gorronogoitia J, Kousiouris G, Kyriazis D, Langer P, Menychtas A, Arrieta L, Pezuela C, Wimmer M, “Migrating Legacy Software to the Cloud with ARTIST”, IEEE Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR), Genova, Italy, 2013
 • Mavrogeorgi N, Gogouvitis S, Voulodimos A, Kyriazis D, Varvarigou T, Kolodner E, “SLA Management in Clouds”, Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Aachen, Germany, 2013
 • Kyriazis D, Kostantos K, Kapsalis A, Gogouvitis S, Varvarigou T, “QoS-Oriented Service Management in Large Scale Federated Clouds”, Workshop on Management of Cloud Systems (MoCS), IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Split, Croatia, 2013
 • Menychtas A, Kyriazis D, Kousiouris G, Varvarigou T, “An IoT enabled point system for end-to-end multi-modal transportation optimization”, IEEE International Conference on Broadband Network & Multimedia Technology (IC-BNMT), Guilin, China, 2013
 • Kyriazis D, Kostantos K, Kapsalis A, Gogouvitis S, Varvarigou T, “Real-time computer vision in clouds through effective monitoring and workflow management”, IEEE International Conference on Broadband Network & Multimedia Technology (IC-BNMT), China, 2013
 • Kyriazis D, Varvarigou T, “Smart, Autonomous and Reliable Internet of Things”, 4th International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks (EUSPN), Niagara Falls, Canada, 2013
 • Kyriazis D, Varvarigou T, Rossi A, White D, Cooper J, “Sustainable smart city IoT applications: Heat and electricity management & Eco-conscious cruise control for public transportation”, International Workshop on Smart City and Ubiquitous Computing Applications (SCUCA), International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM), 2013
 • Mavrogeorgi N, Gogouvitis S, Voulodimos A, Kyriazis D, Varvarigou T, Kolodner E, “SLA Management in Clouds”, 3rd International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Aachen, Germany, 2013
 • Jaeger M, Messina A, Gogouvitis S, Kolodner E, Kyriazis D, Bahar E, Hohenstein U, “Extending Cloud-based Object Storage with Content Centric Services”, 3rd International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Aachen, Germany, 2013
 • Bergmayr A, Bruneliere H, Izquierdo J, Gorroñogoitia J, Kousiouris G, Kyriazis D, Langer P, Menychtas A, Arrieta L, Pezuela C, Wimmer M, “Migrating Legacy Software to the Cloud with ARTIST”, 17th Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR), Genova, Italy, 2013
 • Kyriazis D, “Modeling the Interactions between Cloud Service Providers”, IEEE International Conference on Cloud Computing and Intelligent Systems (CCIS), Hangzhou, China, 2012
 • Kousiouris G, Kyriazis D, Menychtas A, Varvarigou T, “Legacy Applications on the Cloud: Challenges and enablers focusing on application performance analysis and providers characteristics”, IEEE International Conference on Cloud Computing and Intelligent Systems (CCIS), Hangzhou, China, 2012
 • Gogouvitis S, Jaeger M,  Kolodner H, Kyriazis D, Longo F, Lorenz M, Messina A,  Montagnuolo M, Salant E, Tusa F, “VISION Cloud: A Cloud Storage Solution Supporting Modern Media Production”, IBC 2012
 • Mavrogeorgi N, Gogouvitis S, Voulodimos A, Katsaros G, Koutsoutos S, Kyriazis D, Varvarigou T, Kolodner E, “Content Based SLAs in Cloud Computing Environments”, Fifth International Conference on Cloud Computing (CLOUD), Honolulu, USA, 2012
 • Katsaros G, Gogouvitis S, Mavrogeorgi N, Voulodimos A, Kyriazis D, Varvarigou T, Talyansky R, “A Holistic View of Information Management in Cloud Environments”, IEEE Fifth International Conference on Cloud Computing (CLOUD), Honolulu, USA, 2012
 • Gogouvitis S, Alexandrou V, Mavrogeorgi N, Koutsoutos S, Kyriazis D, Varvarigou T, “A Monitoring Mechanism for Storage Clouds”, 2nd International Conference on Cloud and Green Computing (CGC), Hunan, China, 2012
 • Spyridon V. Gogouvitis, Gregory Katsaros, Dimosthenis Kyriazis, Athanasios Voulodimos, Roman Talyansky, Theodora A. Varvarigou: “Retrieving, Storing, Correlating and Distributing Information for Cloud Management”, Grid Economics and Business Models (GECON), Berlin, Germany, 2012
 • Jaeger M, Messina A, Lorenz M, Gogouvitis S, Kyriazis D, Kolodner E, Su X, Bahar E, “Cloud-Based Content Centric Storage for Large Systems”, Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Wroclaw, Poland, 2012
 • Kousiouris G, Kyriazis D, Gogouvitis S, Menychtas A, Konstanteli K, Varvarigou T, “Translation of application-level terms to resource-level attributes across the Cloud stack layers”, IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Corfu, Greece, 2011
 • Braitmaier M, Kyriazis D, “Virtual and Augmented Reality: Improved User Experience through a Service Oriented Infrastructure”, 3rd IEEE International Conference in Games and Virtual Worlds for Serious Applications, Athens, Greece, 2011
 • Kyriazis D, Kousiouris G, Menychtas A, Varvarigou T, “Interactive Social TV on Service Oriented Environments: Challenges and Enablers”, 3rd IEEE International Conference in Games and Virtual Worlds for Serious Applications, Athens, Greece, 2011
 • Voulodimos A, Kyriazis D, Gogouvitis S, Doulamis A, Kosmopoulos D, Varvarigou T, “QoS-oriented Service Management in Clouds for Large Scale Industrial Activity Recognition”, IEEE International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR), Dalian, China, 2011
 • Kolodner Ε, Tal S, Kyriazis D, Naor D, Allalouf M, Bonelli L, Brand P, Eckert A, Elmroth E, Gogouvitis S, Harnik D, Hernandez F, Jaeger M, Lakew E, Lopez J, Lorenz M, Messina A, Shulman-Peleg A, Talyansky R, Voulodimos A, Wolfsthal Y, “A Cloud Environment for Data-intensive Storage Services”, IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), Athens, Greece, 2011
 • Kolodner Η, Kyriazis D, Gogouvitis S, Kousiouris G, Vafiadis G, “OPTIMIS and VISION Cloud: How to manage data in clouds”, Cloud Computing Projects and Initiatives (CCPI), Euro-par, Bordaux, France, 2011
 • Kolodner E, Naor D, Tal S, Koutsoutos S, Mavrogeorgi N, Gogouvitis S, Kyriazis D, Salant E, “Data-intensive Storage Services on Clouds: Limitations, Challenges and Enablers”, eChallenges, Florence, Italy, 2011
 • Menychtas A, Kyriazis D, Gogouvitis S, Oberle K, Voith T, Galizo G, Berger S, Oliveros E, Boniface M, “A cloud platform for real-time interactive applications “,1st International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Noordwijkerhout, Netherlands, 2011
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kyriazis D, Varvarigou T, “An Architectural Approach for Event-Based Execution Management in Service Oriented Infrastructures”, 12th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC), Timisora, Romania, 2010
 • Kyriazis D, Menychtas A, Kousiouris G, Oberle K, Voith T, Boniface M, Oliveros E, Cucinotta T, Berger S, “A Real-time Service Oriented Infrastructure”, International Conference on Real-Time and Embedded Systems (RTES), Singapore, 2010
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kousiouris G, Katsaros G, Kyriazis D, Varvarigou T, “Workflow Management in Service Oriented Infrastructures”, International Conference on Utility and Cloud Computing (UCC), India, 2010
 • Katsaros G, Kousiouris G, Gogouvitis S, Kyriazis D, Varvarigou T, “A Service Oriented Monitoring Framework for soft real-time applications”, IEEE International Conference on Service-Oriented Computing and Applications (SOCA), Australia, 2010
 • Cucinotta T, Checconi F, Kousiouris G, Kyriazis D, Varvarigou T, Mazzetti A, Zlatev Z, Papay J, Boniface M, Berger S, Lamp D, Voith T, Stein M, “e-Learning with Real-Time Guarantees on the IRMOS Platform”, IEEE International Conference on Service-Oriented Computing and Applications (SOCA), Australia, 2010
 • Kyriazis D, Einhorn R, Furst L, Braitmaier M, Lamp D, Konstanteli K, Kousiouris G, Menychtas A, Oliveros E, Loughran N, Nasser B, “A Methodology for engineering real-time interactive multimedia applications on Service Oriented Infrastructures”, IADIS Applied Computing, Timisora, Romania, 2010
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kousiouris G, Katsaros G, Kyriazis D, Varvarigou T, “A Service Oriented Architecture for achieving QoS aware Workflow Management in Virtualized Environments”, 6th IEEE/IFIP International Conference on Network and Service Management, Canada, 2010
 • Menychtas A, Kousiouris G, Kyriazis D, Varvarigou T, “Minimizing technical complexities in emerging cloud computing platforms”, Cloud Computing: Project and Initiatives, Italy, 2010
 • Tserpes K, Aisopos F, Kyriazis D, Varvarigou T, «Service Selection Decision Support in the Internet of Services», Grid Economics and Business Models (GECON), Ischia, Italy, 2010
 • Boniface M, Nasser B, Papay J, Phillips S, Servin A, Yang K, Zlatev Z, Gogouvitis S, Katsaros G, Konstanteli K, Kousiouris G, Menychtas A, Kyriazis D, “Platform-as-a-Service Architecture for Real-time Quality of Service Management in Clouds”, 5th International Conference on Internet and Web Applications and Services (ICIW), Barcelona, Spain 2010.
 • Kousiouris G, Checconi F, Mazzetti A, Zlatev Z, Papay J, Voith T and Kyriazis D, “Distributed Interactive Real-time Multimedia Applications: A Sampling and Analysis Framework”, 1st International Conference on Analysis Tools and Methodologies for Embedded and Real-time Systems, Brussels, Belgium, 2010
 • Kousiouris G, Kyriazis D, Gogouvitis S, Katsaros G, Varvarigou T, “A Service-Oriented Framework for GNU Octave-Based Performance Prediction”, 7th IEEE International Conference on Services Computing (SCC), Miami, USA, 2010


III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • Koumaditis K, Pittas G, Themistocleous M, Vassilacopulos G, Prentza A, Kyriazis D, Malamateniou F, “Cloud Services for Healthcare: Insights from a Multidisciplinary Integration Project”, Delivery and Adoption of Cloud Computing Services in Contemporary Organizations, IGI Global, 2014
 • Martino B,  Venticinque S, Kyriazis D, Gogouvitis S, “A Comparison of Two Different Approaches to Cloud Monitoring”, Inter-cooperative Collective Intelligence: Techniques and Applications, Springer, 2014
 • Gogouvitis S, Voulodimos A, Kyriazis D, «Commercial and Distributed Storage Systems» Data Intensive Storage Services for Cloud Environments, IGI Global, 2013
 • Koutsoutos S, Gogouvitis S, Kyriazis D, Varvarigou T, “Monitoring in Federated & Self-Manageable Clouds”, Achieving Federated and Self-Manageable Cloud Infrastructures: Theory and Practice, (Brandic I, Villari M, Tusa F), IGI Global, 2012
 • Kolodner E, Shulman-Peleg A, Naor D, Brand P, Dao M, Eckert A, Gogouvitis S, Harnik D, Jaeger M, Kyriazis D, Lorenz M, Messina A, Shribman A, Tal S, Voulodimos A, Wolfsthal Y, “Data-intensive Storage Services on Clouds: Limitations, Challenges and Enablers”, European Research Activities in Cloud Computing (Petcu D, Poletti J), Cambridge Scholars Publishing, 2012
 • Kousiouris G, Kyriazis D, Oliveros E, Madic P, Varvarigou T, “Taxonomy and State of the Art of Service Discovery Mechanisms and their relation to the Cloud Computing Stack”, Achieving Real-time in Distributed Computing: From Grids to Clouds, IGI Global, 2011
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kyriazis D, Katsaros G, Cucinotta T, Boniface M, “Workflow Semantics and Management in Service Oriented Architectures”, Achieving Real-time in Distributed Computing: From Grids to Clouds, IGI Global, 2011

Data Intensive Storage Services for Cloud Environments

With the evolution of digitized data, our society has become dependent on services to extract valuable information and enhance decision making by individuals, businesses, and government in all aspects of life. Therefore, emerging cloud-based infrastructures for storage have been widely thought of as the next generation solution for the reliance on data increases. Data Intensive […]

Περισσότερα »

Achieving Real-Time in Distributed Computing: From Grids to Clouds

Real-time systems are of importance to a large number of university laboratories and research institutes worldwide, and without the proper integration of real-time into distributed computing, institutions simply could not function. Achieving Real-Time in Distributed Computing: From Grids to Clouds offers over 400 accounts from a wide range of specific research efforts. Major focus is […]

Περισσότερα »