Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανδριάνα Πρέντζα

 • Ονοματεπώνυμο Ανδριάνα Πρέντζα
 • Τίτλος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Γραφείο 204 (Κτίριο Ανδρούτσου)
 • Τηλέφωνο +30 210-4142768
 • eMail aprentza(-at-)unipi(-dot-)gr

Η Ανδριάνα A. Πρέντζα σπούδασε Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία του ΕΜΠ και του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Πολυτεχνείο Eindhoven, στην Ολλανδία. Κατά την περίοδο 1992-1997, εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Πολυτεχνείο του Eindhoven (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών). Το 1997 ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στην Ελλάδα ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ σε θέματα Τηλεματικής Υγείας και Ιατρικής Πληροφορικής. Το 2001 κατέλαβε τη θέση της Ερευνήτριας στο Επιστημονικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ μέχρι και το 2008 (Ερευνήτρια Β’). Σήμερα (από τον Νοέμβριο του 2014) είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημιού Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 70 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με διαδικασία κρίσης και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 7 επιστημονικών βιβλίων. Τα τρέχοντα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Μεθοδολογίες και τεχνικές Τεχνολογίας Λογισμικού για την ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων και υπηρεσιών λογισμικού, Ανάπτυξη Διαλειτουργικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών, Εφαρμογή μεθοδολογιών και τεχνικών Τεχνολογίας Λογισμικού για την ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων και υπηρεσιών λογισμικού στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government), στη Βιοϊατρική και στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας (e-health). Διαθέτει πλούσια και πολύχρονη εμπειρία στο συντονισμό και σχεδιασμό προγραμμάτων και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, και στη διαχείριση προγραμμάτων συμμετέχοντας σαν υπεύθυνη σε σημαντικά ευρωπαϊκά (FP4, FP5, FP6, FFP7) και εθνικά έργα Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Είναι αξιολογήτρια/εμπειρογνώμων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικά προγράμματα. Είναι Associate Editor στο περιοδικό IEEE Transactions on the Information Technology in Biomedicine και IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics και διατελεί κριτής σε διάφορα άλλα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και το 2006 έγινε Senior Member του IEEE. Επίσης από το 2013 ως μέλος του Ευρωπαϊκού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», Κοινωνική Πρόκληση «Υγεία, Δημογραφική Μεταβολή και Ευεξία (Horizon 2020, Advisory Group for Health, demographic change and wellbeing).

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Εκτύπωση

Δημοσιεύσεις 2010 – 2015


I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • E.G. Sifakis, A. Prentza, D. Koutsouris, A. Chatziioannou, “Evaluating the effect of various background correction methods regarding noise reduction, in two-channel microarray data”, Computers in Biology and Medicine, vol. 42, Issue 1, pp. 19-29, 2012.
 • E.G. Sifakis, G.I. Lambrou, A. Prentza, S. Vlahopoulos, D. Koutsouris, F. Tzortzatou-Stathopoulou, A. Chatziioannou, “Elucidating the identity of resistance mechanisms to prednisolone exposure in acute lymphoblastic leukemia cells, through transcriptomic analysis: A computational approach”, Journal of Clinical Bioinformatics, 1:36, 2011.


II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • V. Koufi, F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos, A. Prentza, “An Android-Enabled Mobile Framework for ubiquitous access to cloud emergency medical services”. In Proceedings of the IEEE 2nd Symposium on Network Cloud Computing and Applications (IEEE NCCA 2012), London, UK, December 3-5, 2012.
 • A. Prentza, “PEPPOL, Pan-European Public Procurement Online”. In 16th Panhellenic Conference on Informatics with international participation, Special Session: “Research Projects Results – Security and Privacy Technologies”, Piraeus, Greece, October 5-7, 2012.
 • V. Christou, A. Prentza, “Design and implementation of a home-based system for coordinated care of mentally ill patients”. In Proceedings of 10th International Conference on Information Communication Technologies in Health ICICTH2012, Samos, Greece, July 12-14, 2012.
 • I. Altanis, A. Prentza, M. Boloudakis, S. Retalis, “Design motion tracking games using MS Kinect for stroke rehabilitation”. In 18th European Congress of Physical & rehabilitation Medicine, Thessaloniki, Greece, 28th May – 1st June 2012.
 • A. Prentza, “Integrating PEPPOL eInvoicing with national solutions – Greece”. In PEPPOL Conference, Workshop: “Post-award PEPPOL at work”, Rome, Italy, May 29-30, 2012.
 • A. Prentza, “Greek VCD Case and Pilots: Using the VCD for healthcare call for tenders and post award procurement”. In PEPPOL Conference, Workshop: “Pre-award PEPPOL at work”, Rome, Italy, May 29-30, 2012.
 • Ι. Αλτάνης, Α. Πρέντζα, Μ. Μπολουδάκης, Σ. Ρετάλης, “Σχεδίαση διαδραστικών παιχνιδιών στην πλατφόρμα Kinect για ασθενείς που είναι σε στάδιο αποκατάστασης της κίνησης µετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή τραύμα”. In 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Αθήνα, 20-21 Ιανουαρίου, 2012.
 • M. Török, A. Prentza, L. Leontaridis, “Ontology based workflow architecture implementation for SMEs – case study”. In eChallenges e-2011 Conference Proceedings, Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds), IIMC International Information Management Corporation, 2011, Florence, Italy, October 26-28, 2011.
 • A. Prentza, L. Leontaridis, G. Dimitriou, A. Mondorf, D. Reiser, “Creating a Virtual Company Dossier for the cross-border use of eAttestations in public procurement – Reference implementation of an enabling platform for Economic Operators, the VCD designer”. In Proceedings of the IFIP e-Government Conference 2011 (eGOV2011), Delft, the Netherlands, August 28-September 2, 2011.
 • A. Prentza, L. Leontaridis, A. Stergiou, A. Berler, K. Kaggelides, “Standardised automation of pre-award procurement procedures in Healthcare”. In Proceedings of the European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS2011), Athens, Greece, May 30-31, 2011.
 • A. Prentza, “VCD Implementation in Greece”. In Joint IFIP EGOV and ePart2010 Conference, Workshop 3: “Virtual company dossier: Facilitating the Pan-European Pre-Awarding Phase of E-Procurement”, chairs: Maria Wimmer, University of Koblenz-Landau; Silke Weiß, Josef Makolm; Federal Ministry of Finance, Austria, Lausanne, August 30, 2010.
 • V. Christou, M. Polizou, V. Apostolopoulos, A. Prentza, “UML design of a system for coordinated care of mentally ill patients after discharge to home”. In Proceedings of the Latest Trends on Computers, volume II, 14th WSEAS International Conference on Computers, Corfu island, Greece, July 23-25, 2010, pp. 499-505.


III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • Γ. Λαζακίδου, A. Πρέντζα, Σ. Ρετάλης, «Κοινότητες πρακτικής και συνεργατικά περιβάλλοντα μάθηση» στο Συνεργατικό Διαδίκτυο και Κοινωνία, Επιστημονική Eπιμέλεια Ιωάννης Αποστολάκης, εκδόσεις Παπαζήση, Κεφ. 16, 2011.
 • A. Πρέντζα, Σ. Ρετάλης και Γ. Λαζακίδου, «Κοινότητες πρακτικής και συνεργατικά περιβάλλοντα μάθηση» στο Συνεργατικό Διαδίκτυο και Κοινωνία, Επιστημονική Eπιμέλεια Ιωάννης Αποστολάκης, εκδόσεις Παπαζήση, Κεφ. 16, 2011.
 • V. Christou, M. Polizou, V. Apostolopoulos, A. Prentza, “UML design of a system for coordinated care of mentally ill patients after discharge to home” in Computers and Simulation in Modern Science (Volume III), N. E. Mastorakis, M. Demiralp, V. M. Mladenov (Eds.), WSEAS Press, Ch. 50, pp. 545-555, 2010.