Δομημένη Αναπαράσταση Πληροφοριών

Διδάσκοντες Ανδριάνα Πρέντζα
Ελευθερία Στουγιάννου
Κατηγορία μαθήματος ΥΠΚ/ΣΛΔ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-531
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται πρότυπες τεχνολογίες και γλώσσες μοντελοποίησης / αναπαράστασης δεδομένων / μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο και στις υπηρεσίες ιστού και πώς αυτές εφαρμόζονται στην πράξη με ανάπτυξη κώδικα σε XML, XSL, και XML Schema.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Εξηγεί τις βασικές τεχνολογίες και γλώσσες μοντελοποίησης / αναπαράστασης δεδομένων / μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο και στις υπηρεσίες ιστού.
 • Σχεδιάζει και αναπτύσσει προγράμματα χρησιμοποιώντας XML, XSL και XML Schema.
 • Αξιολογεί τη μοντελοποίηση μεταδεδομένων και αποφασίζει αν ακολουθούν τις δοθείσες απαιτήσεις.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στις γλώσσες σήμανσης και στο σημασιολογικό ιστό
 • Εισαγωγή στην XML, Βασική δομή XML εγγράφων
 • Δημιουργία έγκυρων XML εγγράφων / Μοντελοποίηση XML εγγράφων με χρήση DTD
 • Eμφάνιση εγγράφων XML με τη χρήση CSS
 • XML χώροι ονομάτων
 • Εμφάνιση εγγράφων XML με χρήση δέσμευσης δεδομένων (data binding)
 • Εμφάνιση εγγράφων XML μέσω σεναρίων Μοντέλου Αντικειμένου Εγγράφου (DOM)
 • Μετασχηματισμός και εμφάνιση εγγράφων XML με χρήση XSLΤ/XSL
 • Μοντελοποίηση εγγράφων XML με XML Schema
 • Εφαρμογές της XML

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • «Οδηγός της XML», 1η έκδοση, Steven Holzner, Εκδ. Μ. Γκιούρδας, 2009 (1ο Προτεινόμενο Σύγγραμμα)
 • «XML Βήμα-Βήμα», Michael J. Young, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2001 (2ο Προτεινόμενο Σύγγραμμα)

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.