Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Διδάσκοντες Ανδριάνα Πρέντζα
Ανδρέας Μενύχτας
Βασιλική Κούφη
Κατηγορία μαθήματος Κ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-502
Πιστωτικές μονάδες 7
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι βασικές έννοιες και τεχνικές που συνιστούν το υπόδειγμα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και πώς αυτές εφαρμόζονται στην πράξη χρησιμοποιώντας την αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού Java. Επιπλέον αναλύεται ο αντικειμενοστρεφής τρόπος σκέψης για τη μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Εξηγεί τις βασικές αρχές και τεχνικές που συνιστούν το υπόδειγμα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (ενδεικτικά: κλάσεις και αντικείμενα, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός).
 • Σχεδιάζει και αναπτύσσει προγράμματα υλοποίησης αλγορίθμων στη γλώσσα αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού Java.
 • Ελέγχει προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί σε γλώσσα αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού Java σε συγκεκριμένο περιβάλλον προγραμματισμού.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό
 • Βασικές έννοιες: κλάσεις, αντικείμενα, μηνύματα, μέθοδοι, έλεγχος πρόσβασης, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός, αφηρημένες κλάσεις
 • Εισαγωγή στις κλάσεις και τα αντικείμενα σε Java
 • Προτάσεις ελέγχου στη Java
 • Μέθοδοι στη Java
 • Πίνακες στη Java
 • Πακέτα στη Java
 • Κληρονομικότητα στη Java
 • Πολυμορφισμός στη Java
 • Αφηρημένες κλάσεις στη Java
 • Χειρισμός Εξαιρέσεων
 • Java APIs

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • «Java Προγραμματισμός», 10η έκδοση, H.M. Deitel, P.J. Deitel, A. Γκιούρδα & ΣΙΑ Ο.Ε., 2015 (1οΠροτεινόμενο Σύγγραμμα)
 • «Εισαγωγή στη Java», 2η εκδοση, Γιώργος Λιακέας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2015 (2οΠροτεινόμενο Σύγγραμμα)

Πρόσθετη βιβλιογραφία

Στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.