Συμμετοχή φοιτητών 1ου και 3ου εξαμήνου σπουδών στα εργαστηριακά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2023-24

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ:

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ: