Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Αιτήσεις από 4 Οκτωβρίου 2023 έως 23 Οκτωβρίου 2023

Την πλήρη ανακοίνωση θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html