Διαδικτυακό σεμινάριο ενημέρωσης για την πλατφόρμα Huawei ICT Academy

Η Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιά σε συνεργασία με τη Huawei σας προσκαλούν στο διαδικτυακό σεμινάριο ενημέρωσης για την πλατφόρμα Huawei ICT Academy την Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2:00 μ.μ. – 3:00 μ.μ. 2023.

Πρόκειται για μια δωρεάν για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας πλατφόρμα, η οποία προσφέρει κατάρτιση σε πλήθος τεχνολογικών θεμάτων, δωρεάν επαγγελματικές πιστοποιήσεις αλλά και ευκαιρίες απασχόλησης με την ολοκλήρωση των πιστοποιήσεων. Δείτε περισσότερα στο https://e.huawei.com/en/talent/ict-academy/

Για την εγγραφή σας χρησιμοποιήστε το link https://forms.gle/VAHQ5GgxAj4TV5NW8

To σεμινάριο θα γίνει στην πλατφόρμα Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3AytTaqoXwV6GemetOIdO65LoepLBDJjBMMtHnUAU-DTU1%40thread.tacv2/1685351504131?context=%7B%22Tid%22%3A%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2C%22Oid%22%3A%2234148189-d4b5-4efa-ba70-89f4005dc3d9%22%7D