Αλλαγές σε αίθουσες εξετάσεων

Δευτέρα 7/2/22 και ώρα 11.15-13.15 το μάθημα ΨΣ-722-ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ επ.(Ε/ΥΥΥ) θα εξεταστεί στην αίθουσα ΚΕΚΤ-336 (αντί της ΚΕΚΤ-340, που φαίνεται στο πρόγραμμα)

Τετάρτη 9/2/22 και ώρα 13.30-15.30 το μάθημα ΨΣ-534-ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ επ.(Ε/ΥΥΥ) θα εξεταστεί στην αίθουσα ΚΕΚΤ-335 (αντί της ΚΕΚΤ-340, που φαίνεται στο πρόγραμμα)

Παρασκευή 11/2/22 και ώρα 13.30-15.30 το μάθημα ΨΣ-502-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ θα εξεταστεί στις αίθουσες ΚΕΚΤ-336, ΚΕΚΤ-335 (αντί ΚΕΚΤ-336, ΚΕΚΤ-339, που φαίνεται στο πρόγραμμα)