Ανακοίνωση για τη σίτιση φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Αιτήσεις από 9 έως 16 Φεβρουαρίου 2022

Ανακοίνωση

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για σίτιση

https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html