Εξ αποστάσεως αξιολόγηση με χρήση ψηφιακών μέσων – Οδηγίες προς τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος για τη διεξαγωγή προφορικών και γραπτών εξετάσεων εξ αποστάσεως περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 (αφορά όλα τα μαθήματα του Π.Π.Σ. είτε έχουν δηλωθεί ότι θα εξεταστούν εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης)

Δήλωση των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για συμμετοχή στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων Σεπτεμβρίου 2021 (οι δηλώσεις θα πρέπει να γίνουν για όλα τα μαθήματα του Π.Π.Σ. – ακόμη και για τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί ότι θα εξεταστούν δια ζώσης – ): Δηλώσεις έως 22/08/2021, 23:50.

Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και οδηγίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο της συνημμένης ανακοίνωσης (Επιστολή Προέδρου Τμήματος).

Συνημμένο Έντυπο (Νέα Επιστολή Προέδρου Τμήματος):