ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2015-17: Έρευνα επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2015-17: Έρευνα Επαγγελματικής Πορείας των Αποφοίτων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Παρακαλούνται οι Απόφοιτοι του Τμήματος 2015-17, να συμμετάσχουν στην Έρευνα Επαγγελματικής Πορείας Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, αποτελεί πολύτιμη συμβολή στη συγκέντρωση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων μας.

Η έρευνα διεξάγεται από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.surveymonkey.com/r/careerofficeunipi