26 Μαρτίου 2018 – Υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Υποτροφίες για Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών και Μεταπτυχιακών Εργασιών

 

(1) Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες με έμφαση θέματα που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας της εμπειρίας του χρήστη σε υπηρεσίες Διαδικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τεχνολογίες virtualization και SDNs καθώς και την παρουσία Internet of Things.

Η ραγδαία ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και δικτύων, με την καταλυτική παρουσία του virtualization, και την αύξηση του όγκου κίνησης, δημιουργούν ακόμη περισσότερες υπηρεσίες Διαδικτύου και εταιρικές σχέσεις μεταξύ ISP, CDNs, και παρόχων υπηρεσιών. Οι τεχνολογίες του virtualization, των SDNs και του υπολογιστικού νέφους μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα επωφελής για τις αγορές τηλεπικοινωνιών για την αντιμετώπιση της δραματικά αυξανόμενης κίνησης και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου. Στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής δραστηριότητας αναπτύσονται εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της εμπειρίας του χρήστη και συστήματα συστάσεων.

Θα εξεταστεί ο σχεδιασμός δικτυακτών συστημάτων εφαρμόζοντας προσεγγίσεις εμπνευσμένες από την βιολογία.

Προαπαιτούμενα

  •         Καλή γνώση Δικτύων Υπολογιστών ή/και Τηλεπικοινωνιακών Συστήματων
  •         Καλή προγραμματιστική εμπειρία σε περιβάλλον Java καθώς και κάποια εμπειρία σε Μatlab ή R

Plus. Γνώση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης ή/και επεξεργασίας σημάτος ή αναγνώριση προτύπων.
————————————————————————————————————————————————————————————————

(2) Νευρωνικά Δίκτυα του Εγκεφάλου

Πώς ο εγκέφαλος εκτελεί τους πολύπλοκους υπολογισμούς που μας επιτρέπουν να σκεφτούμε και να αλληλοεπιδράσουμε με το περιβάλλον; Πώς τα δίκτυα από τα κύτταρα του φλοιού συντονίζονται και αλληλο-επιδρούν μεταξύ τους προκειμένουν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες;

Σε αυτό το διεπιστημονικό ερευνητικό έργο, που γίνεται σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Harvard, θα επικεντρωθούμε στην αναλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν απο in vivo πειράματα για την ανίχνευση των δικτύων στον οπτικό φλοιό. Ο κύριος στόχος ειναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα νευρωνικά δίκτυα του οπτικού φλοιού συντονίζονται και αλληλο-επιδρούν μεταξύ τους προκειμένουν να επεξεργάζονται τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της μάθησης.

Προαπαιτούμενα

  •         Καλή γνώση βασικών εννοιών στη θεωρία γράφων και πιθανότητες
  •         Καλή προγραμματιστική εμπειρία σε περιβάλλον Μatlab ή R

Δεν απαιτούνται γνώσεις βιολογίας ή νευρο-επιστημών, αλλά χρειάζεται να υπάρχει διάθεση για διεπιστημονική έρευνα στον τομέα αυτό.

Plus: Γνώση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης ή/και επεξεργασίας σημάτος ή αναγνώριση προτύπων.
————————————————————————————————————————————————————————————————

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: αποστολή email στη Καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλη maria@csd.uoc.gr επισυνάπτοντας την αναλυτική βαθμολογία και βιογραφικό.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών:
Η προθεσμία για αυτόν τον κύκλο αιτήσεων είναι τέλη Μαρτίου.
http://csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?custom=admissions&lang=gr

Πληροφορίες για το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών: http://www.csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?content=education_goals&openmenu=demoAcc1&lang=gr