13 Μαρτίου 2017 – Ενημέρωση για τον εαρινό κύκλο σεμιναρίων που πραγματοποιεί το Γραφείο Διασύνδεσης

Σεμινάρια Σταδιοδρομίας
Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας Γραφείου Διασύνδεσης
Σεμινάριο Γραφείου Διασύνδεσης με θέμα Mobile Commerce