6 Δεκεμβρίου 2016 – Έρευνα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός Τομέας) – Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή/Σπουδαστή, ακαδημαϊκού έτους 2015-16

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.