15 Νοεμβρίου 2016 – Πρόσκληση φοιτητών για εκλογή εκπροσώπου στην Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.