4 Μαρτίου 2016 – Αλλαγή ημέρας και ώρας διδασκαλίας του μαθήματος 8ου εξαμήνου «Εργαστήριο Συστημάτων Επεξεργασίας Πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό»

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.