13 Μαρτίου 2015 – Άρθρο στον ιστότοπο του Συνδέσμου Εταιριών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) του Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κ. Παναγιώτη Δεμέστιχα

Άρθρο στον ιστότοπο του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος), του Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, με θέμα: “H εκμετάλλευση της καινοτομίας που παράγεται μέσω της έρευνας στο χώρο των ΤΠΕ από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια”. Το άρθρο εκπονήθηκε στα πλαίσια της διασύνδεσης του Τμήματος με την Οικονομία και την Κοινωνία και μπορεί να βρεθεί εδώ.