13 Μαρτίου 2015 – Δημοσίευμα στον τύπο για τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει το πτυχίο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το πτυχίο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ένα ισχυρό προσόν στην αγορά εργασίας, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα στους κατόχους του. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ, σύμφωνα με το οποίο:

“… Ψηφιακών Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς): Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως πληροφορικός. Το τμήμα δίνει έμφαση στις σύγχρονες ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες για το Διαδίκτυο και άλλες τηλεπικοινωνιακές υποδομές και διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως e-learning, e-health, e-business και e-government.

To τμήμα διαθέτει δύο κατευθύνσεις σπουδών: Συστημάτων Επικοινωνιών και Δικτύων (ΣΕΔ) και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΗΥ) με έμφαση σε Διαδικτυακές Υπηρεσίες, όπως η-Μάθηση (e-learning), η-Υγεία (e-health), η-Επιχειρηματικό-τητα (e-business) και η-Διακυβέρνη-ση (e-goverment). Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων προσφέρει τετραετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και απονέμει, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, πτυχίο στα Ψηφιακά Συστήματα …”

Το πλήρες άρθρο μπορεί να βρεθεί εδώ.