28 Απριλίου 2014 – Συμμετοχή στην εκδήλωση της Ε.Ε. “e-Skills for Jobs 2014”

Στα πλαίσια συμμετοχής του Ιδρύματος στην εκδήλωση της Ε.Ε. “e-Skills for Jobs 2014” πρόκειται να επιλεγούν 40 φοιτητές, στους οποίους θα απευθυνθεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και οι οποίοι θα συμμετάσχουν ως εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας στο e-Skills for Jobs 2014 Grand Event.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να δηλώσουν συμμετοχή στο email eskillsforjobs14@ssl-unipi.gr αναφέροντας το ονοματεπώνυμο και το email τους μέχρι και την Τετάρτη 30/4/2014.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.