17 Φεβρουαρίου 2014 – 11th International Conference on Trust, Privacy & Security in Digital Business – TrustBus 2014

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετέχει στη διοργάνωση του συνεδρίου «11th International Conference on Trust, Privacy & Security in Digital Business», που θα διεξαχθεί στο Μόναχο τον Σεπτέμβριο του 2014, με Program Committee Co-Chair τον Καθηγητή του Τμήματος κ. Σωκράτη Κάτσικα.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.dexa.org/trustbus2014