14 Φεβρουαρίου 2014 – Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-14

Εαρινό Εξάμηνο 2013-14

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το Ενημερωμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων μετά τις παρακάτω αλλαγές.
 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΧΕΙΑ
1. Αρχικό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-14
Αρχείο
2. Αλλαγές διδασκόντων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Αρχείο
3. Αλλαγή διδασκαλίας μαθήματος “Εργαστήριο Συστημάτων Επεξεργασίας Πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό”
Αρχείο
4. Αλλαγή διδασκαλίας μαθημάτων 6ου εξαμήνου Αρχείο