18 Δεκεμβρίου 2013 – Η Nokia Solutions and Networks Hellas S.A. (NSN) και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων εντείνουν τη συνεργασία τους

Η NSN και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (μέσω του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε η NSN με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατόπιν ενεργειών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων) θα εντείνουν τη συνεργασία τους στις ακόλουθες επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές:

 1. LTE Advanced, Evolved Packet Core Technology
 2. 5G Technology
 3. Self Organizing Networks
 4. Cognitive Networks, Autonomic Networks
 5. Pervasive Networks
 6. Telecommunications on the Cloud
 7. Software Defined Networking – Network Function Virtualization
 8. Big Data, data analytics, machine learning

Η συνεργασία προβλέπεται να περιλάβει:

 1. ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα
 2. εθνικά ερευνητικά προγράμματα
 3. διμερή προγράμματα
 4. την διεξαγωγή πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, καθώς και διδακτορικών διατριβών αμοιβαίου ενδιαφέροντος

Η συνεργασία θα πραγματοποιηθεί μέσω της διεξαγωγής τακτικών συναντήσεων, της συν-διοργάνωσης ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων, κλπ, καθώς και της εν γένει ανταλλαγής τεχνογνωσίας.