16 Δεκεμβρίου 2013 – Σεμινάριο Διαχείρισης Πληροφορίας

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει Σεμινάριο Διαχείρισης Πληροφορίας ξεκινώντας από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Το σεμινάριο αποσκοπεί στο να ενημερώσει κύρια τους προπτυχιακούς φοιτητές μας των τελευταίων ετών, αλλά και άλλα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, για εξελίξεις και ευκαιρίες αξιοποίησης τεχνολογιών και μεθόδων που άπτονται στο στο χώρο της διαχείρισης πληροφορίας.

Κύρια θέματα ενδιαφέροντος είναι τα “big data”, εξόρυξη δεδομένων, ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα, σημασιολογικός ιστός και αλληλένδετα δεδομένα.

Οι διαλέξεις θα δίνονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και από προσκεκλημένους ομιλητές. Λεπτομέρειες για κάθε διάλεξη θα δίνονται από την σελίδα http://ai-group.ds.unipi.gr/georgev/node/300, η οποία θα ανανεώνεται εγκαίρως.