12 Ιουλίου 2013 – Συμμετοχή ομάδας του τμήματος στα Bell Labs Open Days 2013

Ομάδα του εργαστηρίου Telecommunications Networks and integrated Services (TNS) του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποτελούμενη από τους Δρ. Κώστα Τσαγκάρη και τον Γιώργο Πούλιο (μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»), συμμετείχε στην επίδειξη πρωτότυπου συστήματος στα πλαίσια των Bell Labs Open Days 2013 που διεξήχθησαν στο Παρίσι, Γαλλίας, στο διάστημα 18 – 20 Ιουνίου 2013. Συμμετοχή στην ανάπτυξη των συστημάτων είχε και ο Νικόλαος Κουτσούρης, ενώ η όλη προσπάθεια διεξήχθη υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του Καθηγ. Παναγιώτη Δεμέστιχα.

Το πρωτότυπο σύστημα, του οποίου έγινε η επίδειξη, περιλαμβάνει λογισμικό για το συντονισμό (coordination) αυτόνομων λειτουργιών σε αυτό-οργανούμενα δίκτυα LTE (LTE Self-Organizing Networks) και σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την παραπάνω ομάδα σε συνεργασία με ερευνητικές ομάδες των Alcatel-Lucent Bell Labs France και Orange Labs, France, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου UniverSelf το οποίο στοχεύει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη σύστημα αυτόνομης διαχείρισης μελλοντικών δικτύων και υπηρεσιών.

Η επιλογή για την επίδειξη στα πλαίσια του εν λόγω γεγονότος έγινε μέσα από διαδικασία κρίσης από ομάδα εμπειρογνωμόνων της Alcatel Lucent Bell Labs.

Τα Bell Labs Open Days 2013 θεωρούνται ένα πολύ σημαντικό και ευρέως γνωστό γεγονός τεχνολογίας και καινοτομίας όπου επιλέγονται και παρουσιάζονται τελευταία επιτεύγματα τεχνολογίας και καινοτομίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών. Το γεγονός συγκεντρώνει πλήθος συμμετεχόντων τόσο από ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, αλλά και κυρίως από παρόχους, κατασκευαστές και μικρότερους επιχειρηματικούς φορείς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων.