12 Ιουλίου 2013 – Βράβευση ερευνητικής ομάδας Tμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε Διεθνές Συνέδριο

Μέλη του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετείχαν στο 22ο συνέδριο Future Networks and Mobile Summit, το οποίο διεξήχθη στη Λισαβόνα, Πορτογαλία, στο διάστημα 3 – 5 Ιουλίου 2013. Μέρος της παρουσίας σχετιζόταν με το ερευνητικό έργο iCore (Internet Connected Objects for Reconfigurable Eco-systems), το οποίο αναπτύσει γνωσιακές τεχνολογίες (cognitive technologies) για το Internet of Things (IoT). Στα πλαίσια του έργου, ομάδα του Τμήματος, ανέπτυξε και παρουσίασε υλοποιημένο πρωτότυπο σύστημα υποβοηθούμενης διαβίωσης (ambient assisted living) σε συνδυασμό με στοιχεία πρωτότυπου συστήματος έξυπνης πόλης. Η όλη προσπάθεια τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης επίδειξης (best demonstration stand award).

Η ομάδα αποτελείτο από τους:

  • Δημήτρη Κελαιδώνη (υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος, απόφοιτο του ΠΜΣ “Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα”, κατεύθυνση “Δικτυοκεντρικά Συστήματα”),
  • Βασίλη Φωτεινό (υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος, απόφοιτο του ΠΜΣ “Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα”, κατεύθυνση “Δικτυοκεντρικά Συστήματα”),
  • Γιώργο Πούλιο (μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ “Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων”, κατεύθυνση “Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων”)
  • Αλέξανδρο Αντζουλάτο (μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ “Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα”, κατεύθυνση “Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα”)
  • Πέτρο Μωράκο (μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ “Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα”, κατεύθυνση “Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα”)
  • Δρ Παναγιώτη Βλαχέα (μεταδιδάκτορα ερευνητή Τμήματος)
  • Επικ. Καθηγ. Βέρα Σταυρουλάκη
  • Καθηγ. Παναγιώτη Δεμέστιχα

Επιπλέον, το άρθρο με τίτλο “A Cognitive Management Framework for Service Provisioning in the Internet of things”, με συγγραφείς τους Βασίλη Φωτεινό, Δημήτρη Κελαϊδώνη, Γιώργο Πούλιο, Παναγιώτη Βλαχέα, Βέρα Σταυρουλάκη και Παναγιώτη Δεμέστιχα τιμήθηκε με το βραβείο της δεύτερης καλύτερης δημοσίευσης του συνεδρίου.

Υλικό και φωτογραφίες μπορείτε να δείτε εδώ.