24 Ιουλίου 2012 – Διαδικασία εκλογής μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Συστήματα στη Μάθηση και την Εκπαίδευση»

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.