24 Ιουλίου 2012 – Διαδικασία εκλογής μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας στον Παγκόσμιο Ιστό»

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.