Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Χαλκίδη

Η Μαρία Χαλκίδη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστήμιο Πειραιά το 1997 και στη συνέχεια πήρε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα και Διδακτορικό από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) το 1999 και 2003, αντίστοιχα. Για το 2004-2005 της απονεμήθηκε υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Marie Curie Outgoing International Fellowship» προκειμένου να πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο UCR Dept of Computer Science & Engineering. Επίσης έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων στο ΟΠΑ (ερευνητική ομάδα DB-NET). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης και Εξόρυξη Γνώσης, Εξόρυξη Γνώσης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα (P2P συστήματα, Δίκτυα αισθητήρων), WWW & βάσεις δεδομένων (συσταδοποίηση εγγράφων Ιστού, διαχείριση περιεχομένου Ιστού). Επίσης έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές προγράμματος Διεθνών Συνεδρίων στους τομείς της Εξόρυξης Γνώσης και της Μηχανικής Μάθησης. Περισσότερες πληροφορίες και λίστα με τις διαθέσιμες δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμα στο http://www.unipi.gr/faculty/mhalk.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Εκτύπωση

Δημοσιεύσεις 2010 – 2015


I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

  • M. Halkidi, D. Spinellis, G. Tsatsaronis, M. Vazirgiannis. “Data mining in software engineering”. Intelligent Data Analysis Journal, 15(3): 413-441, 2011.


II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  • Maria Halkidi, Myra Spiliopoulou, Aikaterini Pavlou. «A Semi-supervised Incremental Clustering Algorithm for Streaming Data». PAKDD (1) 2012: 578-590.
  • Akrivi Vlachou, Christos Doulkeridis, Maria Halkidi. «Discovering Representative Skyline Points over Distributed Data». SSDBM 2012: 141-158.
  • Maria Halkidi, Iordanis Koutsopoulos: «A Game Theoretic Framework for Data Privacy Preservation in Recommender Systems». ECML/PKDD (1) 2011: 629-644.
  • Maria Halkidi, Iordanis Koutsopoulos: «Online Clustering of Distributed Streaming Data Using Belief Propagation Techniques». Mobile Data Management (1) 2011: 216-225.
  • I.Koutsopoulos, M. Halkidi, ‘Measurement Aggregation and Routing Techniques for Energy-Efficient Estimation in Wireless Sensor Networks’, WiOpt 2010.