Ανδρέας Μενύχτας

Γραφείο 604 (Κτίριο Γρ. Λαμπράκη 126)
Τηλέφωνο +30 2104142150
Email amenychtas@unipi.gr
Τίτλος Επίκουρος Καθηγητής
Ώρες Γραφείου Δευτέρα 11:00 - 13:00, Τετάρτη 14:00 - 16:00
Διδασκαλία Γλώσσα Προγραμματισμού C — 1ο εξάμηνο
Λογική και Λογικός Προγραμματισμός — 1ο εξάμηνο
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός — 2o εξάμηνο
Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Νέφη — 5ο εξάμηνο
Πληροφοριακά Συστήματα — 6ο εξάμηνο
Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα — 6ο εξάμηνο

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δρ. Ανδρέας Μενύχτας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2004 και συνέχισε στην ίδια σχολή τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές. Το 2009 ανακηρύχθηκε Διδάκτορας Μηχανικός με εξειδίκευση σε θέματα υπηρεσιοστρεφών υποδομών. Η διδακτορική του διατριβή εστίασε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων, αρχιτεκτονικών και μεθοδολογιών για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών σε περιβάλλοντα κατανεμημένων συστημάτων και υπολογιστικών νεφών.

Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σχετικά με κατανεμημένο υπολογισμό, προγραμματισμό, και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον ευρύτερο χώρο των σύγχρονων υποδομών πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξης λογισμικού και Internet of Things. Ο Δρ. Μενύχτας έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος, ερευνητής και μηχανικός σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Στο πλαίσιο του ερευνητικού του έργου, έχει ασχοληθεί με θέματα Edge Computing, Internet of Things, έξυπνων πόλεων, ηλεκτρονικής υγείας, μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης λογισμικού, τεχνιτής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης.

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού του έργου έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνή επιστημονικά συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων, ενώ έχει λάβει περισσότερες από 1900 ετεροαναφορές.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Zlatintsi, A., et al., 2022. E-Prevention: Advanced Support System for Monitoring and Relapse Prevention in Patients with Psychotic Disorders Analyzing Long-Term Multimodal Data from Wearables and Video Captures. Sensors, 22(19), p.7544. https://doi.org/10.3390/s22197544
 • Koulouris, D., Menychtas, A. and Maglogiannis, I., 2022. An IoT-Enabled Platform for the Assessment of Physical and Mental Activities Utilizing Augmented Reality Exergaming. Sensors, 22(9), p.3181. https://doi.org/10.3390/s22093181
 • Menychtas, A., Galliakis, M., Pardos, A., Panagopoulos, C., Karpouzis, K. and Maglogiannis, I., 2022. Gameful design of an application for patients in rehabilitation. Frontiers in Computer Science, p.44. https://doi.org/10.3389/fcomp.2022.822167
 • Pardos, A., Menychtas, A., Maglogiannis, I. 2022. On unifying deep learning and edge computing for human motion analysis in exergames development. Neural Computing and Applications, 34(2), 951-967. https://doi.org/10.1007/s00521-021-06181-6
 • Iakovidis, D. K., et al. (2021). Roadmap on signal processing for next generation measurement systems. Measurement Science and Technology, 33(1), 012002. https://doi.org/10.1088/1361-6501/ac2dbd
 • Vecchio, M., Azzoni, P., Menychtas, A., Maglogiannis, I., and Felfernig, A. 2021. A fully open-source approach to intelligent edge computing: Agile’s lesson. Sensors, 21(4), 1309. https://doi.org/10.3390/s21041309
 • Kallipolitis, A., Galliakis, M., Menychtas, A., & Maglogiannis, I. 2020. Affective analysis of patients in homecare video-assisted telemedicine using computational intelligence. Neural Computing and Applications, 32(23), 17125-17136. https://doi.org/10.1007/s00521-020-05203-z
 • Kyriazis, D., et al., 2019. The CrowdHEALTH project and the Holistic Health Records: Collective Wisdom Driving Public Health Policies, ACTA INFORM MED. (5): 369-373, https://www.doi.org/10.5455/aim.2019.27.369-373
 • Erdeniz, S.P., Menychtas, A., Maglogiannis, I., Felfernig, A. and Tran, T.N.T., 2019. Recommender systems for IoT enabled quantified-self applications. Evolving Systems, pp.1-14. https://doi.org/10.1007/s12530-019-09302-8
 • Panagopoulos, C., Menychtas, A., Tsanakas, P. and Maglogiannis, I., 2019. Increasing Usability of Homecare Applications for Older Adults: A Case Study. Designs – Open Access Journal, MDPI, 3(2), p.23. https://doi.org/10.3390/designs3020023 (selected for issue cover)
 • Kiourtis, A., Mavrogiorgou, A., Menychtas, A., Maglogiannis, I. and Kyriazis, D., 2019. Structurally Mapping Healthcare Data to HL7 FHIR through Ontology Alignment. Journal of medical systems, 43(3), p.62. https://doi.org/10.1007/s10916-019-1183-y
 • Menychtas, A., Tsanakas, P. and Maglogiannis, I., 2016. Automated integration of wireless biosignal collection devices for patient-centred decision-making in point-of-care systems. Healthcare technology letters, 3(1), pp.34-40. https://doi.org/10.1049/htl.2015.0054
 • Menychtas, A., Tomás, D., Tiemann, M., Santzaridou, C., Psychas, A., Kyriazis, D., Espert, J.V.V. and Campbell, S., 2015. Dynamic social and media content syndication for second screen. International Journal of Virtual Communities and Social Networking (IJVCSN), 7(2), pp.50-69. https://doi.org/10.4018/IJVCSN.2015040103
 • Badii, A., Tiemann, M., Tomás, D., Menychtas, A., Santzaridou, C., Psychas, A. and Vidagany, J.V., 2015. SAM: Socialising Around Media–Context–driven content and dynamic social communities for TV second screen devices. IEEE Computer Society Special Technical Community on Social Networking (STCSN) E-Letter, 3(2). http://stcsn.ieee.net/e-letter/stcsn-e-letter-vol-3-no-2
 • Menychtas, A., Konstanteli, K., Alonso, J., Orue-Echevarria, L., Gorronogoitia, J., Kousiouris, G., Santzaridou, C., Bruneliere, H., Pellens, B., Stuer, P. and Strauss, O., 2014. Software modernization and cloudification using the ARTIST migration methodology and framework. Scalable Computing: Practice and Experience, 15(2), pp.131-152. https://doi.org/10.12694/scpe.v15i2.980
 • Menychtas, A., Vogel, J., Giessmann, A., Gatzioura, A., Gomez, S.G., Moulos, V., Junker, F., Müller, M., Kyriazis, D., Stanoevska-Slabeva, K. and Varvarigou, T., 2014. 4CaaSt marketplace: An advanced business environment for trading cloud services. Future Generation Computer Systems, 41, pp.104-120. https://doi.org/10.1016/j.future.2014.02.020
 • Kousiouris, G., Menychtas, A., Kyriazis, D., Gogouvitis, S. and Varvarigou, T., 2014. Dynamic, behavioral-based estimation of resource provisioning based on high-level application terms in Cloud platforms. Future Generation Computer Systems, 32, pp.27-40. https://doi.org/10.1016/j.future.2012.05.009
 • Tomás, D., Gutiérrez, Y., Moreno, I., Agulló, F., Tiemann, M., Vidagany, J.V. and Menychtas, A., 2015. Socialising Around Media (SAM): Dynamic Social and Media Content Syndication for Second Screen. Procesamiento del Lenguaje Natural, (55). ISSN: 1135-5948
 • Kousiouris, G., Menychtas, A., Kyriazis, D., Konstanteli, K., Gogouvitis, S.V., Katsaros, G. and Varvarigou, T.A., 2013. Parametric design and performance analysis of a decoupled service-oriented prediction framework based on embedded numerical software. IEEE Transactions on Services Computing, 6(4), pp.511-524. https://doi.org/10.1109/TSC.2012.21
 • Katsaros, G., Kousiouris, G., Gogouvitis, S.V., Kyriazis, D., Menychtas, A. and Varvarigou, T., 2012. A self-adaptive hierarchical monitoring mechanism for clouds. Journal of Systems and Software, 85(5), pp.1029-1041. https://doi.org/10.1016/j.jss.2011.11.1043
 • Garcia-Gomez, S., Jiménez-Ganán, M., Taher, Y., Momm, C., Junker, F., Biro, J., Menychtas, A., Andrikopoulos, V. and Strauch, S., 2012. Challenges for the comprehensive management of Cloud Services in a PaaS framework. Scalable Computing: Practice and Experience, pp.201-214. https://doi.org/10.12694/scpe.v13i3.793
 • Gogouvitis, S., Konstanteli, K., Waldschmidt, S., Kousiouris, G., Katsaros, G., Menychtas, A., Kyriazis, D. and Varvarigou, T., 2012. Workflow management for soft real-time interactive applications in virtualized environments. Future Generation Computer Systems, 28(1), pp.193-209. https://doi.org/10.1016/j.future.2011.05.017
 • Kyriazis, D., Menychtas, A., Kousiouris, G., Boniface, M., Cucinotta, T., Oberle, K., Voith, T., Oliveros, E. and Berger, S., 2011. A real-time service oriented infrastructure. GSTF Journal on Computing (JoC), 1(2).
 • Athanaileas, T., Menychtas, A., Dionysiou, D., Kyriazis, D., Kaklamani, D., Varvarigou, T., Uzunoglu, N. and Stamatakos, G., 2011. Exploiting grid technologies for the simulation of clinical trials: the paradigm of in silico radiation oncology. Simulation, 87(10), pp.893-910.
  https://doi.org/10.1177%2F0037549710375437
 • Menychtas, A., Kyriazis, D. and Tserpes, K., 2009. Real-time reconfiguration for guaranteeing QoS provisioning levels in Grid environments. Future Generation Computer Systems, 25(7), pp.779-784. https://doi.org/10.1016/j.future.2008.11.001
 • Kyriazis, D., Tserpes, K., Menychtas, A., Sarantidis, I. and Varvarigou, T., 2009. Service selection and workflow mapping for Grids: an approach exploiting quality‐of‐service information. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 21(6), pp.739-766. https://doi.org/10.1002/cpe.1343
 • Tserpes, K., Kyriazis, D., Menychtas, A. and Varvarigou, T., 2008. A novel mechanism for provisioning of high-level quality of service information in grid environments. European Journal of Operational Research, 191(3), pp.1113-1131. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.07.012
 • Kyriazis, D., Tserpes, K., Menychtas, A., Litke, A. and Varvarigou, T., 2008. An innovative workflow mapping mechanism for Grids in the frame of Quality of Service. Future Generation Computer Systems, 24(6), pp.498-511. https://doi.org/10.1016/j.future.2007.07.009
 • Dolkas, K., Kyriazis, D., Menychtas, A. and Varvarigou, T., 2007. e‐Business applications on the Grid: a toolkit for centralized workload prediction and access. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 19(6), pp.867-883. https://doi.org/10.1002/cpe.1093

IΙ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Pardos, A., Tziomaka, M., Maglogiannis, I. and Menychtas, A., 2022. Automated Posture Analysis for the Assessment of Sports Exercises. SETN 2022 12th Conference on Artificial Intelligence. https://doi.org/10.1145/3549737.3549784
 • Koulouris, D., Gallos, P., Menychtas, A. and Maglogiannis, I., 2022. Exploiting Augmented Reality and Computer Vision for Healthcare Education: The Case of Pharmaceutical Substances Visualization and Information Retrieval. In Digital Professionalism in Health and Care: Developing the Workforce, Building the Future (pp. 87-91). IOS Press. https://doi.org/10.3233/SHTI220913
 • Gallos, P., Menychtas, A., Panagopoulos, C., Kaselimi, M., Temenos, A., Rallis, I., Doulamis, A., Doulamis, N., Bimpas, M., Aggeli, A. and Protopapadakis, E., 2022. Using mHealth Technologies to Promote Public Health and Well-Being in Urban Areas with Blue-Green Solutions. Studies in Health Technology and Informatics, 295, pp.566-569. https://doi.org/10.3233/shti220791
 • Panagopoulos, C., Menychtas, A., Jahaj, E., Vassiliou, A.G., Gallos, P., Dimopoulou, I., Kotanidou, A. and Maglogiannis, I., 2022. Intelligent Pervasive Monitoring Solution of COVID-19 Patients. Studies in Health Technology and Informatics, 295, pp.570-573. https://doi.org/10.3233/shti220792
 • Gallos, P., Menychtas, A., Panagopoulos, C., Kaselimi, M., Rallis, I., Doulamis, A., Doulamis, N., Bimpas, M., Aggeli, A., Protopapadakis, E. and Sardis, E., 2022. Pervasive Monitoring of Public Health and Well-Being in Urban Areas with Blue-Green Solutions. Studies in Health Technology and Informatics, 294, pp.939-940. https://doi.org/10.3233/shti220630
 • Pardos, A., Menychtas, A., Gallos, P., Panagopoulos, C. and Maglogiannis, I., 2022. Gamification and Coaching in Remote Monitoring and Care Platforms. Studies in Health Technology and Informatics, 294, pp.644-648. https://doi.org/10.3233/shti220548
 • Gallos, P., Menychtas, A., Panagopoulos, C., Protopapadakis, E., Doulamis, N., Doulamis, A., Sardis, E., Bimpas, M., Kaselimi, M. and Maglogiannis, I., 2022. Designing a Cloud Based Platform for Monitoring Well-Being and Public Health in Areas with Natural Based Solutions. In International Conference on Future Access Enablers of Ubiquitous and Intelligent Infrastructures (pp. 95-102). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15101-9_7
 • Gallos, P., Menychtas, A., Panagopoulos, C., Bimpas, M. and Maglogiannis, I., 2022. Quantifying Citizens’ Well-Being in Areas with Natural Based Solutions Using Mobile Computing. Studies in health technology and informatics, 289, pp.465-468. https://doi.org/10.3233/shti210958
 • Pardos, A., Menychtas, A. and Maglogiannis, I., 2022. Introducing Gamification in eHealth Platforms for Promoting Wellbeing. Studies in health technology and informatics, 289, pp.337-340. https://doi.org/10.3233/shti210928
 • Kallipolitis, A., Galliakis, M., Menychtas, A. and Maglogiannis, I., 2021, November. Speech Based Affective Analysis of Patients Embedded in Telemedicine Platforms. In 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC) (pp. 1857-1860). IEEE. https://doi.org/10.1109/EMBC46164.2021.9630937
 • Koulouris, D., Menychtas, A. and Maglogiannis, I., 2021, June. On the development of augmented reality based exergames for assessing human activity and cognition on mobile devices. In The 14th PErvasive Technologies Related to Assistive Environments Conference (pp. 521-526).  https://doi.org/10.1145/3453892.3461629
 • Mavrogiorgou, A., Kleftakis, S., Mavrogiorgos, K., Zafeiropoulos, N., Menychtas, A., Kiourtis, A., Maglogiannis, I. and Kyriazis, D., 2021, June. beHEALTHIER: A Microservices Platform for Analyzing and Exploiting Healthcare Data. In 2021 IEEE 34th International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS) (pp. 283-288). IEEE. https://doi.org/10.1109/CBMS52027.2021.00078
 • Pardos, A., Menychtas, A. and Maglogiannis, I., 2020, June. Introducing an Edge-Native Deep Learning Platform for Exergames. In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 88-98). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49186-4_8
 • Maglogiannis, I., Zlatintsi, A., Menychtas, A., Papadimatos, D., Filntisis, P.P., Efthymiou, N., Retsinas, G., Tsanakas, P. and Maragos, P., 2020, June. An Intelligent Cloud-Based Platform for Effective Monitoring of Patients with Psychotic Disorders. In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 293-307). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49186-4_25
 • Kosmopoulos, D., C. Constantinopoulos, A. Argyros, I. Oikonomidis, V. Lampropoulou, K. Antzakas, C. Panagopoulos, A. Menychtas, C. Theoharatos, and V. Tsagaris. (2020). The HealthSign project, current state and future activities. Information, Intelligence, Systems and Applications, 1(1), 84-88. https://doi.org/10.26220/iisa.3332
 • Mavrogiorgou, A., Kiourtis, A., Maglogiannis, I., Kyriazis, D., De Nigro, A., Blanes-Selva, V., García-Gómez, J.M., Menychtas, A., Soric, M., Jurak, G. and Lustrek, M., 2020. CrowdHEALTH: An e-Health Big Data Driven Platform towards Public Health Policies. In ICT4AWE (pp. 241-249). https://doi.org/10.5220/0009388802410249
 • Menychtas, A., Tsanakas, P. and Maglogiannis, I., 2020. Knowledge Discovery on IoT-Enabled mHealth Applications. In GeNeDis 2018 (pp. 181-191). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32622-7_16
 • Menychtas, A., Galliakis, M., Tsanakas, P. and Maglogiannis, I., 2019, July. Real-time integration of emotion analysis into homecare platforms. In 2019 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) (pp. 3468-3471). IEEE. https://doi.org/10.1109/EMBC.2019.8857484
 • Kallipolitis, A., Galliakis, M., Menychtas, A. and Maglogiannis, I., 2019, May. Emotion analysis in hospital bedside infotainment platforms using speeded up robust features. In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 127-138). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19823-7_10
 • Panagopoulos, C., Menychtas, A., et al., 2019, July. A Smart Infotainment System Equipped with Emotional Intelligence. 17th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare. https://doi.org/10.3233/shti190056
 • Chousiadas, D., Menychtas, A., Tsanakas, P. and Maglogiannis, I., 2018, May. Advancing Quantified-Self Applications Utilizing Visual Data Analytics and the Internet of Things. In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 263-274). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92016-0_24
 • Erdeniz, S.P., Maglogiannis, I., Menychtas, A., Felfernig, A. and Tran, T.N.T., 2018, May. Recommender systems for IoT enabled m-health applications. In IFIP International conference on artificial intelligence applications and innovations (pp. 227-237). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92016-0_21
 • Korres, S.P., Menychtas, A., Tsanakas, P. and Maglogiannis, I., 2018, March. A low-cost IoT-based health monitoring platform enriched with social networking facilities. In 2018 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops) (pp. 173-178). IEEE. https://doi.org/10.1109/PERCOMW.2018.8480186
 • Menychtas, A., Papadimatos, D., Tsanakas, P. and Maglogiannis, I., 2017, November. On the integration of wearable sensors in IoT enabled mHealth and quantified-self applications. In Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning (pp. 77-88). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75175-7_9
 • Menychtas, A., Doukas, C., Tsanakas, P. and Maglogiannis, I., 2017, June. A versatile architecture for building IoT quantified-self applications. In 2017 IEEE 30th International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS) (pp. 500-505). IEEE. https://doi.org/10.1109/CBMS.2017.80
 • Panagopoulos, C., Malli, F., Menychtas, A., Smyrli, E.P., Georgountzou, A., Daniil, Z., Gourgoulianis, K.I., Tsanakas, P. and Maglogiannis, I., 2017. Utilizing a homecare platform for remote monitoring of patients with idiopathic pulmonary fibrosis. In GeNeDis 2016 (pp. 177-187). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57348-9_15
 • Valsamis, A., Psychas, A., Aisopos, F., Menychtas, A. and Varvarigou, T., 2016, October. Second Screen User Profiling and Multi-level Smart Recommendations in the Context of Social TVs. In International Symposium on Emerging Technologies for Education (pp. 514-525). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52836-6_55
 • Aisopos, F., Valsamis, A., Psychas, A., Menychtas, A. and Varvarigou, T., 2016, September. Efficient context management and personalized user recommendations in a smart social tv environment. In International Conference on the Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services (pp. 102-114). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61920-0_8
 • Santzaridou, C., Menychtas, A., Psychas, A. and Varvarigou, T., 2015, November. Context management and analysis for social tv platforms. In eChallenges e-2015 Conference (pp. 1-10). IEEE. https://doi.org/10.1109/eCHALLENGES.2015.7441060
 • Psychas, A., Menychtas, A., Santzaridou, C., Varvarigou, T., Guitierrez, Y., Moreno, I. and Tomas, D., 2015, November. Media content linking, semantic annotation and syndication in social enabled, multiscreen environments. In eChallenges e-2015 Conference (pp. 1-10). IEEE. https://doi.org/10.1109/eCHALLENGES.2015.7441085
 • Kyriazis, D., Kousiouris, G., Psychas, A., Menychtas, A. and Varvarigou, T., 2015, October. Opportunistic Collaborative Service Networks: The Facilitator for Efficient Data and Services Exchange. In International Internet of Things Summit (pp. 307-314). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47063-4_32
 • Seriatos, G., Kousiouris, G., Menychtas, A., Kyriazis, D. and Varvarigou, T., 2015, September. Comparison of database and workload types performance in cloud environments. In International Workshop on Algorithmic Aspects of Cloud Computing (pp. 138-150). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29919-8_11
 • Badii, A., Tiemann, M., Menychtas, A., Santzaridou, C., Psychas, A., Tomas, D., Campbell, S. and Vidagany Espert, J.V., 2015, June. SAM: Dynamic and Social Content Delivery for Second Screen Interaction. In Proceedings of the ACM International Conference on Interactive Experiences for TV and Online Video (pp. 119-124). ACM. https://doi.org/10.1145/2745197.2755511
 • Kyriazis, D., Doulamis, N., Kousiouris, G., Menychtas, A., Themistocleous, M. and Vescoukis, V.C., 2015, September. Employing Relevance Feedback to Embed Content and Service Importance into the Selection Process of Composite Cloud Services. In International Conference on the Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services (pp. 98-114). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43177-2_7
 • Evangelinou, A., Galante, N.A., Kousiouris, G., Giammatteo, G., Kevani, E., Stampoltas, C., Menychtas, A., Kopaneli, A., Balraj, K.R., Kyriazis, D. and Varvarigou, T., 2015, April. Experimenting with application-based benchmarks on different Cloud providers via a multi-cloud execution and modeling framework. In International Conference on Cloud Computing and Services Science (pp. 213-227). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25414-2_14
 • Anagnostopoulos, V., Moulos, V., Menychtas, A., Varvarigou, T. and Gatzioura, A., 2014, October. Intelligent Clouds: A Middleware Architecture Supporting Business Elasticity. In Proceedings of the 18th Panhellenic Conference on Informatics (pp. 1-6). ACM. https://doi.org/10.1145/2645791.2645844
 • Orue-Echevarria, L., Alonso, J., Brunelière, H., Menychtas, A., Langer, P. and Wimmer, M., 2014. Cloudifying Applications with ARTIST-A Global Modernization Approach to Move Applications onto the Cloud. In CLOSER (pp. 737-745). https://doi.org/10.5220/0004975107370745
 • Kousiouris, G., Giammatteo, G., Evangelinou, A., Galante, N.A., Kevani, E., Stampoltas, C., Menychtas, A., Kopaneli, A., Balraj, K.R., Kyriazis, D. and Varvarigou, T.A., 2014, April. A Multi-Cloud Framework for Measuring and Describing Performance Aspects of Cloud Services Across Different Application Types. In CLOSER (pp. 714-721). https://doi.org/10.5220/0004975407140721
 • Menychtas, A., Santzaridou, C., Kousiouris, G., Varvarigou, T., Orue-Echevarria, L., Alonso, J., Gorronogoitia, J., Bruneliere, H., Strauss, O., Senkova, T. and Pellens, B., 2013, September. ARTIST Methodology and Framework: A novel approach for the migration of legacy software on the Cloud. In 2013 15th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (pp. 424-431). IEEE. https://doi.org/10.1109/SYNASC.2013.62
 • Menychtas, A., Kranas, P., van der Graaf, S., Vanobberghen, W., Schade, U., Coote, R. and Dirkx, M., 2013. EPIC: A holistic approach for smart city services. In Proceedings from the CMI’s 6th Annual International Conference: Developing the Future ICT Infrastructure Technologies, Markets, and Policies, Aalborg, Denmark.
 • Menychtas, A., Kyriazis, D., Kousiouris, G. and Varvarigou, T., 2013, November. An IoT enabled point system for end-to-end multi-modal transportation optimization. In 2013 5th IEEE International Conference on Broadband Network & Multimedia Technology (pp. 201-205). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICBNMT.2013.6823942
 • Bergmayr, A., Bruneliere, H., Izquierdo, J.L.C., Gorronogoitia, J., Kousiouris, G., Kyriazis, D., Langer, P., Menychtas, A., Orue-Echevarria, L., Pezuela, C. and Wimmer, M., 2013, March. Migrating legacy software to the cloud with ARTIST. In 2013 17th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (pp. 465-468). IEEE. https://doi.org/10.1109/CSMR.2013.73
 • Kousiouris, G., Kyriazis, D., Menychtas, A. and Varvarigou, T., 2012, October. Legacy applications on the cloud: Challenges and enablers focusing on application performance analysis and providers characteristics. In 2012 IEEE 2nd International Conference on Cloud Computing and Intelligence Systems (Vol. 2, pp. 603-608). IEEE. https://doi.org/10.1109/CCIS.2012.6664245
 • Gatzioura, A., Menychtas, A., Moulos, V. and Varvarigou, T., 2012, July. Incorporating business intelligence in cloud marketplaces. In 2012 IEEE 10th International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications (pp. 466-472). IEEE. https://doi.org/10.1109/ISPA.2012.68
 • Kranas, P., Anagnostopoulos, V., Menychtas, A. and Varvarigou, T., 2012, July. Elaas: An innovative elasticity as a service framework for dynamic management across the cloud stack layers. In 2012 Sixth International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (pp. 1042-1049). IEEE. https://doi.org/10.1109/CISIS.2012.117
 • Menychtas, A., Gomez, S.G., Giessmann, A., Gatzioura, A., Stanoevska, K., Vogel, J. and Moulos, V., 2011, December. A marketplace framework for trading cloud-based services. In International Workshop on Grid Economics and Business Models (pp. 76-89). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28675-9_6
 • Menychtas, A., Gatzioura, A. and Varvarigou, T., 2011, November. A business resolution engine for cloud marketplaces. In 2011 IEEE Third International Conference on Cloud Computing Technology and Science (pp. 462-469). IEEE. https://doi.org/10.1109/CloudCom.2011.68
 • Ballon, P., Glidden, J., Kranas, P., Menychtas, A., Ruston, S. and Van Der Graaf, S., 2011, October. Is there a need for a cloud platform for european smart cities. In eChallenges e-2011 Conference Proceedings, IIMC International Information Management Corporation (pp. 1-7).
 • Menychtas, A., Kyriazis, D., Gogouvitis, S.V., Oberle, K., Voith, T., Gallizo, G., Berger, S., Oliveros, E. and Boniface, M.J., 2011, May. A Cloud Platform for Real-time Interactive Applications. In CLOSER (pp. 397-403). https://doi.org/10.5220/0003387003970403
 • Kousiouris, G., Kyriazis, D., Gogouvitis, S., Menychtas, A., Konstanteli, K. and Varvarigou, T., 2011, June. Translation of application-level terms to resource-level attributes across the cloud stack layers. In 2011 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC) (pp. 153-160). IEEE. https://doi.org/10.1109/ISCC.2011.5984009
 • Kyriazis, D., Kousiouris, G., Menychtas, A., Doulamis, A. and Varvarigou, T., 2011, May. Interactive Social TV on Service Oriented Environments: Challenges and Enablers. In 2011 Third International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications (pp. 152-155). IEEE. https://doi.org/10.1109/VS-GAMES.2011.30
 • Menychtas, A., Kousiouris, G., Kyriazis, D. and Varvarigou, T., 2010, August. Minimizing technical complexities in emerging cloud computing platforms. In European Conference on Parallel Processing (pp. 603-610). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-21878-1_74
 • Kyriazis, D., Einhorn, R., Furst, L., Braitmaier, M., Lamp, D., Konstanteli, K., Kousiouris, G., Menychtas, A., Oliveros, E., Loughran, N. and Nasser, B., 2010. A Methodology for engineering real-time interactive multimedia applications on Service Oriented Infrastructures. IADIS Applied Computing.
 • Kyriazis, D., Menychtas, A., Kousiouris, G., Boniface, M., Cucinotta, T., Oberle, K., Voith, T., Oliveros, E., Berger, S., 2010. A Real-time Service Oriented Infrastructure. In Proceedings of the Annual International Conference on Real-time and Embedded Systems, RTES (Vol. 2010).
 • Boniface, M., Nasser, B., Papay, J., Phillips, S.C., Servin, A., Yang, X., Zlatev, Z., Gogouvitis, S.V., Katsaros, G., Konstanteli, K. and Kousiouris, G., 2010, May. Platform-as-a-service architecture for real-time quality of service management in clouds. In 2010 Fifth International Conference on Internet and Web Applications and Services (pp. 155-160). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICIW.2010.91
 • Gallizo, G., Kuebert, R., Oberle, K., Menychtas, A. and Konstanteli, K., 2009, October. Service level agreements in virtualised service platforms. In eChallenges 2009.
 • Athanaileas, T., Menychtas, A., Dionysiou, D., Stamatakos, G., Kaklamani, D., Varvarigou, T., Venieris, I. and Uzunoglu, N., 2008. Applying Grid Computing Technologies to In Silico Oncology. Zografeio Lyceum, Istanbul, Turkey September 23-24, 2008, p.41.
 • Kyriazis, D., Tserpes, K., Kousiouris, G., Menychtas, A., Katsaros, G. and Varvarigou, T., 2008, December. Data Aggregation and Analysis: A Grid-based approach for Medicine and Biology. In 2008 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications (pp. 841-848). IEEE. https://doi.org/10.1109/ISPA.2008.34
 • Gogouvitis, S.V., Kousiouris, G., Konstanteli, K., Polychniatis, T., Menychtas, A., Kyriazis, D. and Varvarigou, T., 2008, October. Realtime-enabled workflow management in service oriented infrastructures. In Proceedings of the 1st ACM workshop on Analysis and retrieval of events/actions and workflows in video streams (pp. 119-124). ACM. https://doi.org/10.1145/1463542.1463562
 • Kyriazis, D., Menychtas, A., Dionysiou, D., Stamatakos, G. and Varvarigou, T., 2008, October. Clinical trial simulation in grid environments. In 2008 8th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering (pp. 1-6). IEEE. https://doi.org/10.1109/BIBE.2008.4696659
 • Tserpes, K., Kyriazis, D., Menychtas, A., Litke, A., Christogiannis, C. and Varvarigou, T., 2008, September. Evaluating quality provisioning levels in service oriented business environments. In 2008 12th International IEEE Enterprise Distributed Object Computing Conference (pp. 309-315). IEEE. https://doi.org/10.1109/EDOC.2008.41
 • Kyriazis, D., Hasselmeyer, P., Tserpes, K., Menychtas, A. and Varvarigou, T., 2008, August. QoS-based Decision Services in Grids. In 2008 Panhellenic Conference on Informatics (pp. 78-82). IEEE. https://doi.org/10.1109/PCI.2008.19
 • Athanaileas, T., Stamatakos, G., Menychtas, A., Kaklamani, D., Dionysiou, D., Varvarigou, T. and Uzunoglu, N., 2008, March. A grid-enabled toolkit for in silico oncology simulations. In Proceedings of the 1st international conference on Simulation tools and techniques for communications, networks and systems & workshops (p. 58). ICST (Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering). (Best Paper Award) https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1416288
 • Dionysiou, D.D., Stamatakos, G.S., Athanaileas, T.E., Merrychtas, A., Kaklamani, D., Varvarigou, T. and Uzunoglu, N., 2008, November. In Silico Simulation of a Clinical Trial Concerning Tumour Response to Radiotherapy. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1060, No. 1, pp. 94-97). AIP. https://doi.org/10.1063/1.3037123
 • Kyriazis, D., Menychtas, A., Varvarigou, T., Silvestri, F., Laforenza, D. and Tserpes, K., 2007. An open architecture for QoS information in business grids. In Towards Next Generation Grids (pp. 37-49). Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-72498-0_4
 • Menychtas, A., Apostolopoulos, D., Kyriazis, D., Christodoulopoulos, K., Avramopoulos, H. and Varvarigou, T., 2007, May. Enabling a Network Simulation Application on Grid Infrastructure. In 11th Panhellenic Conference in Informatics (PCI 2007).
 • Kyriazis, D., Dolkas, K., Menychtas, A. and Varvarigou, T., 2006. A new workflow mapping mechanism for Grids. IST Mobile & Wireless Communication Summit 2006.
 • Menychtas, A., Dolkas, K., Kyriazis, D. and Varvarigou, T., 2005, Building Portals to access Grid Middleware. GGF.

IΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • Kyriazis, D., et al., 2017. CrowdHEALTH: Holistic Health Records and Big Data Analytics for Health Policy Making and Personalized Health. Studies in health technology and informatics, 238, p.19. https://doi.org/10.3233/978-1-61499-781-8-19
 • Vazquez-Poletti, J.L., Oliveros, E., Moreno-Vozmediano, R., Llorente, I.M., Ortega, S., Jimenez, M., Soriano, J. And Menychtas, A., 2012. Reducing Time to Market with the Platform as a Service Cloud of the Future. European Research Activities in Cloud Computing, p.313. https://dx.doi.org/10.13140/2.1.2008.4166
 • Oliveros, E., Movilla, J., Menychtas, A., Kuebert, R., Braitmaier, M., Middleton, S., Phillips, S.C., Boniface, M. and Nasser, B., 2012. Web service specifications relevant for service oriented infrastructures. In Achieving Real-Time in Distributed Computing: From Grids to Clouds (pp. 174-198). IGI Global. https://dx.doi.org/10.4018/978-1-60960-827-9.ch010
 • Menychtas, A. and Konstanteli, K.G., 2012. Fault detection and recovery mechanisms and techniques for service oriented infrastructures. In Achieving Real-Time in Distributed Computing: From Grids to Clouds (pp. 259-274). IGI Global. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-60960-827-9.ch014
 • Kyriazis, D., Menychtas, A. and Varvarigou, T., 2012. Grid Workflows with encompassed Business Relationships: An approach establishing Quality of Service Guarantees. In Grid and Cloud Computing: Concepts, Methodologies, Tools and Applications (pp. 1332-1348). IGI Global. https://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-0879-5.ch604
 • Kyriazis, D., Menychtas, A., Tserpes, K., Athanaileas, T. and Varvarigou, T., 2010. High Performance Computing in Biomedicine. In Biocomputation and Biomedical Informatics: Case Studies and Applications (pp. 106-118). IGI Global https://dx.doi.org/10.4018/978-1-60566-768-3.ch006

Πτυχιακές Εργασίες

Η ακόλουθη λίστα με προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών είναι ενδεικτική.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του καθηγητή.

Ανάπτυξη διαδικτυακών και κινητών εφαρμογών
Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, μεθοδολογιών και εργαλείων για την ανάπτυξη εφαρμογών για περιβάλλοντα διαδικτύου και έξυπνων κινητών.

Προγραμματισμός σε περιβάλλον έξυπνου ρολογιού
Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για έξυπνα ρολόγια που θα αξιοποιούν τους αισθητήρες που αυτά διαθέτουν.

Χρήση Web Assembly – WASM
Η Web Assembly – WASM αποτελεί μια νέα τεχνολογία και πρόταση του W3C που δίνει τη δυνατότητα για εκτέλεση binary κώδικα στους σύγχρονους φυλλομετρητές και για την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον του συστήματος που τον φιλοξενεί. Αυτή η προσέγγιση πρακτικά μπορεί να μετατρέψει τους φυλλομετρητές σε πανίσχυρα εργαλεία για την ανάπτυξη κατανεμημένων και αποκεντρωμένων εφαρμογών.

Ανάπτυξη πρότυπων εφαρμογών για αξιολόγηση επιδόσεων σε περιβάλλοντα IoT / Edge / Clouds
Η συνεχής δημιουργία νέων υπηρεσιών IoT, Edge, Serverless Computing και Clouds γενικότερα, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για την αξιολόγηση των επιδόσεων αυτών των συστημάτων μέσα από την εκτέλεση πρότυπων εφαρμογών που θα αναπτυχθούν αποκλειστικά για αυτό το σκοπό.

Ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας
Τα σύγχρονα έξυπνα κινητά και οι προηγμένες τεχνολογίες υπολογιστικής όρασης και μηχανικής μάθησης δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών σε πολλούς διαφορετικούς τομείς που θα περιλαμβάνουν δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας.

Ενσωμάτωση chatbots και μεγάλων γλωσσικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε σύγχρονες εφαρμογές
Τα chatbot και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, έχουν δημιουργήσει πολλές νέες δυνατότητες που μπορούν να ενσωματωθούν σε καινοτόμες εφαρμογες και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.

Χρήση μοντέλων βαθιάς μάθησης για την προηγμένη επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής
Τα μοντέλα βαθιάς μάθησης που αναλύουν εικόνες και βίντεο, όπως το MediaPipe – https://mediapipe-studio.webapps.google.com/home, έχουν πια εξαιρετικές δυνατότητες προηγμένων αναλύσεων σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα μπορούν να εκτελεστούν σε συσκευές edge. Ζητούμενο είναι η αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικτυακών και κινητών εφαρμογών για την προηγμένη επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής και την αντιμετώπιση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου.