Βασιλική Κούφη

Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ε-mail vassok@unipi.gr
Γραφείο 203 (Κτίριο της οδού Ανδρούτσου 150, 2ος όροφος)
Τηλέφωνο 210 4142793