Ανδριάνα Πρέντζα

Γραφείο 204 (Κτίριο Ανδρούτσου)
Τηλέφωνο +30 210-4142768
Email aprentza@unipi.gr
Τίτλος Καθηγήτρια
Ώρες Γραφείου Τρίτη, 14:00 - 15:30
Διδασκαλία Τεχνολογία Λογισμικού — 3ο εξάμηνο
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός — 2o εξάμηνο
Δομημένη Αναπαράσταση Πληροφοριών — 6ο εξάμηνο
Διαλειτουργικότητα Συστημάτων — 7ο εξάμηνο

Σύντομο βιογραφικό

Η Ανδριάνα A. Πρέντζα σπούδασε Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία του ΕΜΠ και του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Πολυτεχνείο Eindhoven, στην Ολλανδία. Κατά την περίοδο 1992-1997, εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Πολυτεχνείο του Eindhoven (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών). Το 1997 ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στην Ελλάδα ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ σε θέματα Τηλεματικής Υγείας και Ιατρικής Πληροφορικής. Το 2001 κατέλαβε τη θέση της Ερευνήτριας στο Επιστημονικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ μέχρι και το 2008 (Ερευνήτρια Β’). Σήμερα είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα τρέχοντα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεθοδολογίες και τεχνικές Τεχνολογίας Λογισμικού για την ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων και υπηρεσιών λογισμικού, ανάπτυξη διαλειτουργικών ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, ανάπτυξη προδιαγραφών, εφαρμογή μεθοδολογιών και τεχνικών Τεχνολογίας Λογισμικού για την ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων και υπηρεσιών λογισμικού στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (eGovernment), στη Βιοϊατρική και στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth). Διαθέτει πλούσια και πολύχρονη εμπειρία στο συντονισμό και σχεδιασμό προγραμμάτων και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, και στη διαχείριση προγραμμάτων συμμετέχοντας ως υπεύθυνη σε σημαντικά ευρωπαϊκά και εθνικά έργα Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Είναι αξιολογήτρια/εμπειρογνώμων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικά προγράμματα. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και Senior Member του IEEE. Επίσης από το 2017 είναι μέλος του Pre-award Change Management Board (CMB) του οργανισμού OpenPEPPOL, υπεύθυνη για την επιθεώρηση των προτύπων διαλειτουργικότητας που αναπτύσσονται στο χώρο των Ηλεκτρονικών Προμηθειών, στην προ-ανάθεση φάση (pre-award).

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις 2014 – 2019

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • K. Koumaditis, M. Themistocleous, A. Prentza, D. Kyriazis, G. Vassilacopoulos, F. Malamateniou, N. Maglaveras, I. Chouvarda, A. Mourouzis, “Patient-Centered e-Health Record over the Cloud”, Integrating Information Technology and Management for Quality of Care, J. Mantas, M.S. Househ, A. Hasman, (Eds.), Studies in Health Technology and Informatics, IOS Press, Vol. 202, pp. 193-196, 2014.
 • V. Koufi, F. Malamateniou, A. Prentza, G. Vassilacopoulos, “A Framework for Privacy-preserving Classification of Next-generation PHR data”, Integrating Information Technology and Management for Quality of Care, J. Mantas, M.S. Househ, A. Hasman, (Eds.), Studies in Health Technology and Informatics, IOS Press, Vol. 202, pp. 119-122, 2014.
 • D. Katehakis, G. Pangalos, A. Prentza, “Research Note: A European eHealth Space for Moving Cross-border ePrescription and Patient Summary Services Forward”, Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 10 Issue: 3, pp. 478 – 504, 2016.
 • V. Koufi, F. Malamateniou, A. Prentza, G. Vassilacopoulos, “Real-time Process Analytics in Emergency Healthcare”, Informatics empowers Healthcare Transformation, J. Mantas, A. Hasman, G. Gallos, M.S. Househ (Eds.), Studies in Health Technology and Informatics, IOS Press, Vol. 238, pp. 147-150, 2017.
 • D. Katehakis, G. Pangalos, A. Prentza, “Security Improvements for Better and Safer Cross-border ePrescription and Patient Summary Services”, International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (IJRQEH), Vol. 6, Issue 1, pp. 18-28, January-March 2017.
 • A. Mondorf, M. Wimmer, A. Prentza, et al. “Business Interoperability Specification BIS 56 – Virtual Company Dossier (VCD)”, PEPPOL BIS, March 2017.
 • S. Meckelborg, J. Maroe, A. Prentza, et al. “e-SENS eTendering Business Interoperability Specification BIS 54 – Submit Tender”, PEPPOL BIS, March 2017.
 • S. Meckelborg, J. Maroe, A. Prentza, et al. “e-SENS eTendering Business Interoperability Specification BIS 47x – Call for Tender with ESPD”, PEPPOL BIS, March 2017.
 • C. Khoenkhoen, K. Drijfhout, A. Prentza, et al. “e-SENS eTendering Business Interoperability Specification BIS 46 – Subscribe to Procedure”, PEPPOL BIS, March 2017.
 • A. Mondorf, M. Wimmer, A. Prentza, et al. “Business Interoperability Specification BIS 41 – European Single Procurement Document (ESPD)”, PEPPOL BIS, March 2017.
 • C. Khoenkhoen, K. Drijfhout, A. Prentza, et al. “e-SENS eTendering Business Interoperability Specification BIS 36 – Message Level Response”, PEPPOL BIS, March 2017.

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • K. Koumaditis, M. Themistocleous, G. Vassilacopoulos, A. Prentza, F. Malamateniou, D. Kyriazis, G. Pittas “Introducing a Patient-Centered e-Health Record Over the Cloud”. In Proceedings of the Third International Conference on Global Health Challenges (GLOBAL HEALTH 2014), Rome, Italy, August 24-28, 2014.
 • M. Poulymenopoulou, F. Malamateniou, A. Prentza, G. Vassilacopoulos, “Challenges of evolving Pincloud PHR into a PHR-based health analytics system”. In Proceedings of the European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS2015), Athens, Greece, June 1-2, 2015.
 • D. Katehakis, G. Pangalos, A. Prentza, “Creating a European eHealth space for cross-border ePrescription and Patient Summary Services”. In Proceedings of the European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS2015), Athens, Greece, June 1-2, 2015.
 • F. Malamateniou, M. Themistocleous, A. Prentza, D. Papakonstantinou, G. Vassilacopoulos, “A Context-aware, Capability-based, Role-centric Access Control Mechanism for IoMT”. In Proceedings of the 6th EAI International Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare – “Transforming healthcare through innovations in mobile and wireless technologies” (MOBIHEALTH2016), Milan, Italy, November 14-16, 2016.
 • F. Malamateniou, M. Themistocleous, A. Prentza, G. Vassilacopoulos, “A Capability-based, Role-centric Access Control Mechanism for IoMT-enhanced, Cloud-based PHRs”. In Proceedings of the European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS2016), Krakow, Poland, June 23-24, 2016.
 • V. Koufi, A. Prentza, F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos, “Health Tourism: Enabling Globalization of Healthcare through a Lifelong Cloud-Based Personal Health Record”. In Proceedings of the International Meeting on Health Tourism and Thermal Care (IMHTTC), Descenzano del Garda, Italy, July 13-15, 2017.

III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • K. Koumaditis, G. Pittas, M. Themistocleous, G. Vassilacopulos, A. Prentza, D. Kyriazis, F. Malamateniou, “Cloud Services for Healthcare: Insights from a Multidisciplinary Integration Project”, in Delivery and Adoption of Cloud Computing Services in Contemporary Organizations, Advances in Systems Analysis, Software Engineering and High Performance Computing, V. Chang (Ed.), IGI Global, ISBN 1466682116, 9781466682115, Ch. 12, pp. 292-317, 2015.
  Also included in E-Health and Telemedicine: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, V. Chang, R. Walters, G. Wills (Eds.), IGI Global 701 E. Chocolate Av. Hershey PA 17033-1240, USA, ISBN 978-1-4666-8756-1, Vol. 2, Ch. 36, pp. 709-734, 2016.
 • F. Malamateniou, M. Themistocleous, A. Prentza, D. Papakonstantinou, G. Vassilacopoulos, “A Context-Aware, Capability-Based, Role-Centric Access Control Model for IoMT”, in Wireless Mobile Communication and Healthcare, P. Perego, G. Andreoni, G. Rizzo (Eds.), Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, DOI 10.1007/978-3-319-58877-3, pp. 125-131, 2017.
 • D. Katehakis, G. Pangalos, A. Prentza, “Security Improvements for Safer Cross-border eHealth Services in Europe”, in Quality Assurance in the Era of Individualized Medicine, IGI Global, to appear, 2019.

IV) ΒΙΒΛΙΑ

 • A. Πρέντζα και Κ. Σαΐδης (επιμέλεια μετάφρασης), “Τεχνολογία Λογισμικού, μία πρακτική προσέγγιση”, R. Pressman and B. Maxim, ISBN 978-960-418-720-1, Εκδόσεις Τζιόλα, 8η Έκδοση, 2018.