Δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κου Χαράλαμπου Αρμενιάκου

Τη Δευτέρα 15/07/2024 και ώρα 12.00-14.00 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (κεντρικό κτίριο, 4ος όροφος), η δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ, Υποψήφιου Διδάκτορα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με σκοπό την αξιολόγηση από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή.

Η Διδακτορική Διατριβή φέρει τον τίτλο : «Performance Evaluation of Terrestrial and Aerial Communication Networks». Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της επίδοσης επίγειων και εναέριων δικτύων επικοινωνιών με χρήση εργαλείων στοχαστικής γεωμετρίας.

Όσοι δεν θα παρευρίσκονται στο χώρο της δημόσιας παρουσίασης και επιθυμούν να την παρακολουθήσουν, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως -μέσω τηλεδιάσκεψης- αρκεί να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση kpoupou@unipi.gr το αργότερο μέχρι την 10/07/2024 ώστε να τους σταλεί εγκαίρως ο σχετικός σύνδεσμος.