Ανακοίνωση για το μάθημα «Αναγνώριση Προτύπων»

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου ότι λόγω απουσίας του διδάσκοντα στο εξωτερικό το μάθημα «Αναγνώριση Προτύπων» θα ξεκινήσει την επόμενη Παρασκευή στις 13/10/2023. Το μάθημα της πρώτης βδομάδας θα αναπληρωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Ο διδάσκων