Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24

Συνημμένο Έντυπο: