Θέση IT Specialist, Nestle Hellas

Η περιγραφή της θέσης είναι διαθέσιμη εδώ.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση μποπούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail dimitra.chrysikou@gr.nestle.com

θα ήταν επιθυμητό οι υποψήφιοι να διαθέτουν τουλάχιστον 1 χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας.