Πληροφοριακό υλικό για τη δράση “ΣΠΟΥΔΑ…ΖΩ” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας