Προθεσμία για δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Συνημμένo Έντυπo:

Δήλωση δευτερεύουσας κατεύθυνσης (ΥΠΟ κατεύθυνσης) στο 7ο εξάμηνο σπουδών (αφορά τα μητρώα, Ε/18, Ε/17, Ε/16, Ε/15 που δεν έχουν δηλώσει δευτερεύουσα κατεύθυνση τα προηγούμενα έτη)

Οδηγίες για τη δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης στο 7ο εξαμηνο σπουδών (αφορά τα μητρώα Ε/19)

Διαδικασία δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Οδηγίες Εγκατάστασης “MatLab” (επικαιροποιημένος οδηγός εγκατάστασης της εφαρμογής – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022)

Παράταση προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-23