Θέση εργασίας στην εταιρεία Contships Management Inc.: Junior IT-ERP Operator

Σύντομη περιγραφή αρμοδιοτήτων:

  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Η/Υ
  • Επίβλεψη και παραμετροποίηση: δικτύων, συστημάτων Servers, VSphere, VOIP, Δορυφορικών συστημάτων.
  • Επίβλεψη και υποστήριξη στο ERP (Danaos) σύστημα της εταιρείας

Email επικοινωνίας: erp@contships-management.com