Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη διευθυντή του εργαστηρίου «Επιστήμη των Δεδομένων» της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς