Αναπλήρωση του μαθήματος Σχεδιασμός Βάσεων δεδομένων (4ου εξαμήνου) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι την Παρασκευή 20/5/2022 στις ώρες 16:00-19:00 στην αίθουσα ΚΕΚΤ 204 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος Σχεδιασμός Βάσεων δεδομένων (4ου  εξαμήνου) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

Από τη Γραμματεία