Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022

Συνημμένο Έντυπο:

Α/ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΡΧΕΙΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-22
Αρχείο
2. Αλλαγές σε αίθουσες εξετάσεων
Ανακοίνωση