Δωρεάν διαμονή στην φοιτητική εστία του Ο.Π.Α. και του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2021-22)

Η ανακοίνωση αφορά μόνο τους ήδη διαμένοντες φοιτητές

Αιτήσεις από 21 έως 23 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση

Οδηγίες

https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html